Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Trong việc xây dựng cơ cấu cho bộ phận đào tạo, chúng ta có thể hiểu rõ hơn bằng cách phân chia nó thành hai khía cạnh chính. Một khía cạnh quan trọng là nguồn người đào tạo. Điều này đồng nghĩa với việc xác định liệu công ty nên tập trung vào đào tạo từ bên ngoài hay từ bên trong tổ chức. Đào tạo từ bên ngoài, công ty có thể hợp tác với các chuyên gia hoặc tổ chức đào tạo chuyên nghiệp từ bên ngoài để cung cấp kiến thức và kỹ năng cho nhân viên. Đào tạo từ bên trong, công ty có thể đầu tư vào việc phát triển đội ngũ đào tạo nội bộ bằng cách đào tạo và phát triển nhân viên hiện có để họ trở thành những người đào tạo. Một khía cạnh khác là chức năng của phòng đào tạo, mà có thể được chia thành các bộ phận hoặc cá nhân chịu trách nhiệm cho các chức năng khác nhau như: Quản lý giảng viên, người này có nhiệm vụ tuyển chọn, quản lý và phát triển giảng viên hoặc nguồn đào tạo ngoại bên. Xây dựng chương trình đào tạo, bộ phận này phải nghiên cứu và phát triển các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của công ty. Nghiên cứu và phát triển, người hoặc bộ phận này tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các khóa học, đảm bảo rằng các chương trình đào tạo luôn cập nhật và phù hợp với xu hướng mới.

Bằng cách phân chia công việc thành các vị trí lớn hơn và xác định rõ chức năng của từng vị trí, tổ chức có thể dễ dàng hơn trong việc phát triển cơ cấu phòng đào tạo. Các vị trí lớn hơn có thể trở thành các quy trình nhỏ hơn trong toàn bộ quá trình đào tạo của công ty, đảm bảo rằng mọi người hiểu và thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả. Nói cách khác, việc xây dựng cơ cấu cho phòng đào tạo không chỉ là việc chỉ định vị trí, mà còn là việc xác định cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm của từng người trong tổ chức, giúp tạo ra một môi trường đào tạo phát triển và hiệu quả.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình