Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Phần mềm thu thập, xử lý dữ liệu

Phần mềm thu thập, xử lý dữ liệu

Phần mềm thu thập và xử lý dữ liệu trong quản trị doanh nghiệp thường được gọi là “Phần mềm Business Intelligence (BI)” hoặc “Phần mềm quản lý dữ liệu kinh doanh”. Đây là một loại phần mềm được thiết kế để giúp tổ chức thu thập, lưu trữ, xử lý, và phân tích dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh. Phần mềm này cung cấp các công cụ và tính năng để biến dữ liệu thành thông tin hữu ích và dễ hiểu, giúp người quản lý và nhân viên trong doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ liệu có cơ sở.

Các tính năng phổ biến của phần mềm thu thập và xử lý dữ liệu bao gồm:

(1) Thu thập dữ liệu: Phần mềm này có khả năng kết nối và tự động thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cơ sở dữ liệu, hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning), hệ thống CRM (Customer Relationship Management), tệp tin Excel, dữ liệu từ mạng xã hội, và nhiều nguồn dữ liệu khác.

(2) Lưu trữ dữ liệu: Phần mềm BI thường cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu một cách an toàn và có thể mở rộng. Dữ liệu thường được lưu trữ trong các kho dữ liệu (data warehouses) hoặc kho dữ liệu ảo (data lakes).

(3) Xử lý dữ liệu: Phần mềm BI sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu để làm sạch, biến đổi, và kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để tạo ra một nguồn dữ liệu chất lượng và phù hợp cho phân tích.

(4) Trực quan hóa dữ liệu: Phần mềm BI cho phép người dùng tạo các biểu đồ, đồ thị, báo cáo, và bảng điều khiển tương tác để thể hiện dữ liệu một cách trực quan và dễ hiểu. Các công cụ này giúp người dùng thấy rõ hơn các xu hướng và mẫu trong dữ liệu.

(5) Phân tích dữ liệu: Phần mềm BI cung cấp các tính năng phân tích để giúp người dùng tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu, từ việc tạo các báo cáo cơ bản đến phân tích đám mây (cloud analytics) và máy học (machine learning) để dự đoán và đưa ra khuyến nghị.

(6) Tích hợp và chia sẻ dữ liệu: Phần mềm BI cho phép tích hợp và chia sẻ dữ liệu dễ dàng trong tổ chức, giúp đảm bảo rằng thông tin quan trọng được truyền tải và sử dụng một cách hiệu quả.

Phần mềm BI chủ yếu hướng đến việc cải thiện quá trình ra quyết định và quản lý doanh nghiệp bằng cách giúp tổ chức nắm bắt thông tin quan trọng từ dữ liệu và biến nó thành kiến thức hữu ích để hỗ trợ các quyết định chiến lược và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình