Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Một doanh nghiệp cũng giống như một nhà máy sản xuất lớn. Để tạo ra hàng loạt sản phẩm dịch vụ, trước đó, người thực thi sẽ cần phải nhìn thấy rõ mẫu sản phẩm dịch vụ mà họ cần phải tạo ra trông như thế nào. Nói đơn giản hơn, để chắc chắn người khác có thể hoàn thành một công việc, chúng ta sẽ cần phải làm mẫu trước cho họ. Điều đó cũng đúng cho cả một tổ chức doanh nghiệp.

Ở tất cả các mắt xích chuyên môn trong công ty: xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, sản xuất, phân phối bán hàng, nhân sự, và tài chính, chúng ta sẽ cần phải xây dựng tất cả các mẫu sản phẩm đầu ra để đảm bảo người thực thi sẽ làm đúng hướng. Các mẫu sản phẩm đầu ra ở tất cả các mắt xích chuyên môn đó được gọi là hệ thống tiêu chuẩn. Dựa vào hệ thống tiêu chuẩn này, người thực thi ở các phòng ban sẽ hiểu và hình dung rất rõ đầu ra công việc mà họ cần hoàn thành là gì, để từ đó, từng bước điều chỉnh và nâng cao năng lực để đạt được.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình