Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược hợp tác chiến lược trong sản xuất

Chiến lược hợp tác chiến lược trong sản xuất

Đây là một trong 4 lựa chọn về chiến lược tổng thể về sản xuất của doanh nghiệp: (1) tự thiết kế nhà máy, (2) sở hữu nguồn cung ứng, (3) thuê ngoài sản xuất, và (4) hợp tác chiến lược.

Chiến lược thứ tư là chiến lược hợp tác chiến lược. Việc hợp tác với các đối tác trong quá trình sản xuất, không phải là OEM như cách trước đây, mà ở đây, doanh nghiệp gần như quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng sản xuất. Trong trường hợp này, công ty không sở hữu bất kỳ nhà máy nào, mà thay vào đó, doanh nghiệp sẽ tìm kiếm đối tác sản xuất và tạo ra một hợp tác chiến lược.

Hợp tác chiến lược đòi hỏi doanh nghiệp phải cung cấp mẫu sản phẩm và các đối tác tham gia vào việc sản xuất mẫu đó và quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng về nguyên liệu. Sau khi hợp tác được thiết lập, cả hai bên thường phải chia sẻ lợi nhuận, tức là quyết định cách chia tỷ lệ lợi nhuận giữa công ty và đối tác sản xuất.

Để thực hiện chiến lược này, doanh nghiệp cần có một mẫu sản phẩm mạnh mẽ, một mô hình kinh doanh thuyết phục, và năng lực tài chính mạnh mẽ. Thương hiệu của doanh nghiệp cũng cần phải mạnh mẽ và có bằng chứng rõ ràng để chứng minh rằng có nhu cầu thị trường cho sản phẩm và đối tác chỉ cần sản xuất.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình