Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược tạo nguồn nhân lực

Chiến lược tạo nguồn nhân lực

Chiến lược nguồn nhân lực là một trong bốn chiến lược quan trọng của việc quản trị nguồn nhân lực. Bắt đầu bằng việc chia nhỏ tổ chức thành các cấp độ khác nhau, từ cấp quản trị đến cấp ban giám đốc, cấp quản lý cấp trung, và đội ngũ thực thi, và sau đó, chúng ta cũng phân chia công việc thành 7 mắt xích chính liên quan đến thương hiệu,sản phẩm, sản xuất, phân phối bán hàng, truyền thông, nhân sự, và tài chính.

Lúc này, chúng ta sẽ có 4 nguồn nhân lực căn bản để tuyển dụng: Đầu tiên là tìm nguồn, bắt đầu từ việc tìm kiếm trên thị trường lao động, người trong độ tuổi lao động có thể đang lao động hoặc thất nghiệp. Thứ hai là nguồn từ đối thủ, chúng ta tiến hành nghiên cứu các công ty cùng ngành để xem liệu họ có những nguồn nhân lực phù hợp hay không. Thứ ba là nguồn nội bộ, tưc slaf doanh nghiệp tự đào tạo nguồn nhân lực từ bên trong tổ chức của mình hoặc được giới thiệu bởi nhân sự trong công ty. Thứu tư là nguồn từ các trường đại học, doanh nghiệp liên hệ với các trường đại học và các trung tâm đào tạo chuyên nghiệp để tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ tài năng.

Tổng cộng, chiến lược quản trị nguồn nhân lực đòi hỏi phải tận dụng tất cả các nguồn có sẵn một cách hiệu quả để đảm bảo rằng mọi vị trí công việc trong tổ chức được đáp ứng đúng nhu cầu và định hình theo chiến lược tổng thể của doanh nghiệp.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình