Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược sở hữu nguồn cung ứng

Chiến lược sở hữu nguồn cung ứng

Đây là một trong 4 lựa chọn về chiến lược tổng thể về sản xuất của doanh nghiệp: (1) tự thiết kế nhà máy, (2) sở hữu nguồn cung ứng, (3) thuê ngoài sản xuất, và (4) hợp tác chiến lược.

Chiến lược thứ hai là chiến lược sở hữu nguồn cung ứng. Chiến lược bao trùm toàn bộ chuỗi cung ứng là việc doanh nghiệp sẽ sở hữu tất cả nguồn cung cấp nguyên liệu. Chiến lược này tập trung vào việc kiểm soát khu vực cung cấp nguyên liệu, trong khi các nhà máy và các yếu tố khác có thể được thuê hoặc sở hữu bởi doanh nghiệp hoặc bên ngoài. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chiến lược này giúp doanh nghiệp hoàn toàn tự quyết định về việc điều tiết nguồn cung cấp cho thị trường, thậm chí ở mức độ tối ưu hóa.

Doanh nghiệp sẽ lựa chọn chiến lược sở hữu nguồn cung ứng khi có đủ hai điều kiện là nguồn cung trên thị trường không được đảm bảo và doanh nghiệp có đủ năng lực để đảm bảo được đầu ra cho nguồn cung.

Khi nói đến chiến lược, chúng ta thấy rằng thường phải hỗ trợ chiến lược cấp SBU (Strategic Business Unit) hoặc cấp công ty. Điều này đặc biệt quan trọng khi chúng ta mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng của các công ty, bởi vì chiến lược sản xuất có thể có tác động đáng kể đến chiến lược tổng thể của công ty.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình