Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược đào tạo và phát triển

Chiến lược đào tạo và phát triển

Nguyên tắc cơ bản ở đây là không nên tách biệt quá mức giữa hai chiến lược tuyển dụng và đào tạo (learning and development).

Chiến lược tuyển dụng và đào tạo phải được kết hợp một cách chặt chẽ. Điều quan trọng là xác định hướng phát triển cho nhân viên trước khi họ bước vào quá trình đào tạo. Điều này đòi hỏi một lộ trình thăng tiến cụ thể và cả việc bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng. Ba giai đoạn cơ bản của quá trình đào tạo nội bộ bao gồm: Đầu tiên, đào tạo trước khi làm việc, chúng ta sẽ đào tạo về văn hóa doanh nghiệp, quy trình làm việc cơ bản và vị trí công việc. Tiếp theo, đào tạo trong quá trình làm việc, có người hỗ trợ và hướng dẫn trong quá trình làm việc thực tế. Cuối cùng, đào tạo sau khi làm việc, đào tạo dựa trên đánh giá kết quả làm việc, giúp cải thiện và phát triển từng nhân viên.

Các chương trình đào tạo có thể được xây dựng theo nhóm, và hình thức có thể là đào tạo offline, tại nơi làm việc, hoặc trực tuyến. Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải có một chiến lược và dữ liệu cụ thể để đảm bảo rằng đào tạo làm cho nhân viên phát triển và mang lại lợi ích thực sự cho công ty, không phải là một quá trình tiêu tốn tài nguyên mà không hướng đến mục tiêu chiến lược.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình