Bess & Company

Bess
Business
School

Kho tri thức quản trị tổng thể dành cho chủ doanh nghiệp SMEs và Startups

Bess Business School

Kho tri thức quản trị tổng thể dành cho chủ doanh nghiệp SMEs và Startups

Làm thế nào để bạn bắt đầu xây dựng sự nghiệp trong khi có rất nhiều ý tưởng kinh doanh khả thi? Làm thế nào để bạn vận hành doanh nghiệp hiệu quả trong khi chỉ giỏi về một vài chuyên môn? Làm cách nào để bạn mở rộng doanh nghiệp nhưng vẫn hoạt động hiệu quả? Bess Business School cung cấp kho tri thức quản trị tổng thể dành cho chủ doanh nghiệp bao gồm: khoá học online, ebooks, tài liệu quy trình quản lý, mô phỏng kịch bản kinh doanh được đóng gói theo từng cấp bậc quản lý, từng mô hình kinh doanh một cách hệ thống, đầy đủ và dễ dàng ứng dụng để giải quyết triệt để các vấn đề trong thực tiễn.

Bess Business School giúp giải quyết vấn đề yếu nhất của chủ doanh nghiệp SMEs và Startups đó là thiếu năng lực quản trị toàn bộ hệ thống và công cụ hỗ trợ quản lý phù hợp với nguồn lực và từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp từ khi bắt đầu cho đến khi đứng đầu thị trường.

Bess Business School nâng dần năng lực quản trị của chủ doanh nghiệp ở mọi giai đoạn và cấp độ, bằng kho tri thức quản trị tổng thể bao gồm hệ thống kiến thức quản trị tổng thể, quản trị theo chuyên môn và quản trị theo ngành, đồng thời cung cấp công cụ hỗ trợ quản lý hiệu quả.

Giải pháp của Bess Business School giúp chủ doanh nghiệp hiểu rõ nguyên lý của hoạt động quản trị và sở hữu bộ công cụ hỗ trợ đắc lực trong quá trình vận hành để xây dựng một doanh nghiệp bài bản, nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng quy mô và nâng tầm vị thế cạnh tranh trên thị trường.

CHỦ ĐỀ ĐÀO TẠO

Quản trị
Tổng thể

Quản trị
Thương hiệu

Quản trị
Sản phẩm

Quản trị
Sản xuất

Quản trị
Phân phối

Quản trị
Truyền thông

Quản trị
Nhân sự

Quản trị
Tài chính

NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành
Giáo dục

Ngành
Y tế

Ngành
F&B

Ngành
FMCG

Ngành
Thời trang

Ngành
Làm đẹp

Ngành
Bất động sản

Ngành
Công nghệ

Ngành
Bán lẻ

Ngành
Giải trí

NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành
Giáo dục

Ngành
Y tế

Ngành
F&B

Ngành
FMCG

Ngành
Làm đẹp

Ngành
Thời trang

Ngành
Bất động sản

Ngành
Công nghệ

Ngành
Bán lẻ

Ngành
Giải trí

LOẠI HÌNH SẢN PHẩm

Lean MBA Program
Chương trình đào tạo quản trị

E-Textbook
Sách điện tử tra cứu trực quan

Business Simulation
Mô phỏng kịch bản kinh doanh

Procedure Guide
Bộ tài liệu quy trình quản trị

Industry Report
Báo cáo ngành kinh doanh

Management Blog
Thư viện bài viết về quản trị

Video Library
Video chia sẻ từ chuyên gia

Podcast Library
Kho podcast kiến thức quản trị

LOẠI HÌNH SẢN PHẩm

Lean MBA Program
Chương trình
đào tạo quản trị

E-Textbook
Sách điện tử
tra cứu trực quan

Business Simulation
Mô phỏng kịch bản
kinh doanh

Procedure Guide
Bộ tài liệu
quy trình quản trị

Industry Report
Báo cáo ngành
kinh doanh

Management Blog
Thư viện bài viết
về quản trị

Video Library
Video chia sẻ
từ chuyên gia

Podcast Library
Kho podcast
kiến thức quản trị

Khám phá ngay

Bess Business School

Kho tri thức quản trị tổng thể dành cho chủ doanh nghiệp SMEs và Startups, tạo nền tảng tư duy giải quyết toàn diện các vấn đề gặp phải trong hoạt động kinh doanh.

Nhân viên thực thi

Người đang sở hữu doanh nghiệp hoặc đang chuẩn bị khởi nghiệp

Giải quyết 4 vấn đề cho người trẻ: (1) Định hướng phát triển sự nghiệp, (2) Năng lực quản trị bản thân, (3) Năng lực tương tác người với người, và (4) Năng lực thực thi chuyên môn

Cung cấp một kho các ý tưởng, các công cụ hỗ trợ mới nhất, thực tiễn nhất để giải quyết các vấn đề gặp phải trong công việc hàng ngày một cách dễ dàng, đơn giản, và nhanh chóng

Đội ngũ quản lý

Người đang sở hữu doanh nghiệp hoặc đang chuẩn bị khởi nghiệp

Giải quyết 3 bài toán quản trị: (1) Set-up doanh nghiệp để đi đúng hướng ngay từ đầu, (2) Tái cấu trúc doanh nghiệp để mở rộng quy mô, và (3) Chuyển đổi số toàn bộ doanh nghiệp

Giải quyết 3 bài toán về marketing: (1) Thiết kế nhận diện và bảo hộ thương hiệu, (2) Xây dựng kênh phân phối và bán hàng, và (3) Triển khai chiến dịch truyền thông thương hiệu

Giúp đội ngũ quản lý doanh nghiệp nâng cấp kỹ năng quản trị và hệ thống được toàn bộ các vấn đề gặp phải trong kinh doanh, từ cấp công ty tổng tới các cấp chuyên môn sâu hơn

Chủ doanh nghiệp

Người đang sở hữu doanh nghiệp hoặc đang chuẩn bị khởi nghiệp

Giải quyết 3 bài toán quản trị: (1) Set-up doanh nghiệp để đi đúng hướng ngay từ đầu, (2) Tái cấu trúc doanh nghiệp để mở rộng quy mô, và (3) Chuyển đổi số toàn bộ doanh nghiệp

Giải quyết 3 bài toán về marketing: (1) Thiết kế nhận diện và bảo hộ thương hiệu, (2) Xây dựng kênh phân phối và bán hàng, và (3) Triển khai chiến dịch truyền thông thương hiệu

Giúp chủ sở hữu doanh nghiệp và người chuẩn bị khởi nghiệp hệ thống được toàn bộ các vấn đề gặp phải khi kinh doanh, có được một nền tảng tư duy và kỹ năng quản trị vững chắc