Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Quản trị và thực thi

Truyền thông

Bess & Company thay doanh nghiệp triển khai các hoạt động marketing, truyền thông để tiếp cận khách hàng và quảng bá hình ảnh.

Quản trị và thực thi

Truyền thông

Bess & Company thay doanh nghiệp triển khai các hoạt động marketing, truyền thông để tiếp cận khách hàng và quảng bá hình ảnh.

HOW WE WORK TOGETHER

TRÁCH NHIỆM CỦA 2 BÊN

Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thuê ngoài về quản trị và thực thi truyền thông của Bess & Company

Bess & Company chịu trách nhiệm triển khai để đạt được các mục tiêu về người tiếp cận, người tương tác, và người để lại data quan tâm tới sản phẩm, dịch vụ.

Ngay từ đầu, Bess & Company sẽ tiến hành nghiên cứu, hoạch định chiến lược truyền thông dài hạn cho doanh nghiệp, và thiết kế bộ máy phòng truyền thông để triển khai chiến lược. Tiếp đó, hàng tháng, chúng tôi lập kế hoạch truyền thông, giao việc cho đội ngũ thực thi, theo dõi kết quả, và đưa ra các quyết định điều chỉnh để tối ưu liên tục, hướng tới việc đạt được mục tiêu truyền thông như đã thống nhất.

Doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ, hệ thống điểm bán, và ngân sách truyền thông để Bess & Company chi trả cho các bên thứ ba như Facebook, Google, các kênh truyền hình, báo mạng, hoặc các KOLs. Đội ngũ quản trị và thực thi của Bess & Company sẽ chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách một cách tối ưu nhất. Lưu ý rằng, ngân sách chi trả bên thứ ba sẽ cần được thanh toán trước.

Cuối của mỗi tháng, doanh nghiệp sẽ trả một khoàn phí cố định cho đội ngũ quản trị và thực thi của Bess & Company theo hợp đồng hợp tác mà hai bên đã thống nhất từ trước.

WHAT WE DO

HẠNG MỤC TRIỂN KHAI
QUẢN TRỊ & THỰC THI

Quản trị

Quản trị

Bess & Compny đóng vai trò như một giám đốc truyền thông, chịu trách nhiệm chỉ đường, tổ chức bộ máy, lập kế hoạch và quản lý đội ngũ thực thi truyền thông thay cho doanh nghiệp.

CHIẾN LƯỢC

Chỉ rõ chân dung và nhận thức của đối tượng cần truyền thông, từ đó đưa ra các cách thức tiếp cận, thu hút và thuyết phục tối ưu nhất

TỔ CHỨC

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore ettetur adipiscing elit, sed do

QUẢN LÝ

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore ettetur adipiscing elit, sed do

Thực thi

Đội ngũ của Bess & Company, những người nắm rõ chiến lược và kế hoạch nhất, sẽ trực tiếp thực thi các hoạt động truyền thông cho doanh nghiệp, đảm bảo các mục tiêu sẽ được hoàn thành.

Copywrite

Sáng tạo ý tưởng và viết nội dung cho tất cả các vật phẩm và sự kiện truyền thông, đảm bảo truyền tải đúng định vị thương hiệu

Media

Chụp hình, quay phim và thu audio chuyên nghiệp, và mua các chất liệu ảnh, video, nhạc stock phục vụ sản xuất nội dung truyền thông

Design

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore ettetur adipiscing elit, sed do

Video

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore ettetur adipiscing elit, sed do

Event

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore ettetur adipiscing elit, sed do

Digital

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore ettetur adipiscing elit, sed do

OUR ROADMAP

LỘ TRÌNH HỢP TÁC

Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thuê ngoài về quản trị và thực thi truyền thông của Bess & Company

BƯỚC 1

Doanh nghiệp

GỬI YÊU CẦU
HỢP TÁC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.

BƯỚC 2

Bess & Company

LẬP KẾ HOẠCH
TRUYỀN THÔNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.

BƯỚC 3

Doanh nghiệp

KÝ HỢP ĐỒNG
HỢP TÁC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.

BƯỚC 4

Doanh nghiệp

CUNG CẤP
NGUỒN LỰC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.

BƯỚC 5

Bess & Company

THỰC THI
TRUYỀN THÔNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.

BƯỚC 6

Bess & Company

BÁO CÁO VÀ
ĐIỀU CHỈNH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.

BƯỚC 7

Bess & Company

CHUYỂN GIAO
KẾT QUẢ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.

BƯỚC 8

Doanh nghiệp

THANH TOÁN
PHÍ DỊCH VỤ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.

HOW WE CAN DO IT

THỰC THI DỰA TRÊN CHIẾN LƯỢC
BẰNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ GỐC S.O.M®

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

STRATEGIC PARTNERSHIP

GIẢI PHÁP TỐT NHẤT
DÀNH CHO CÔNG TY MỚI KHỞI NGHIỆP

Hợp tác chiến lược với Bess & Company, đối tác số 1 của Startups và SMEs ở 10 nhóm ngành kinh doanh tiềm năng nhất

ĐƯỢC SÁT CÁNH CÙNG CẢ MỘT ĐỘI NGŨ

QUẢN TRỊ VÀ THỰC THI ĐA NGÀNH, ĐA CHUYÊN MÔN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.

MINH BẠCH TRONG TIẾN TRÌNH LÀM VIỆC

CẬP NHẬT CÁC BÁO CÁO VÀ ĐIỀU CHỈNH REAL-TIME

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.

THỪA HƯỞNG TOÀN BỘ PHƯƠNG PHÁP

VÀ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ KHI KẾT THÚC HỢP TÁC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.

NGÀNH KINH DOANH

Bán lẻ

Bất động sản

Công nghệ

Dịch vụ F&B

Giải trí

Giáo dục

Hàng tiêu dùng

Làm đẹp

Thời trang

Y tế

CÁC LỰA CHỌN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Doanh nghiệp sẽ chỉ cần nêu ra vấn đề và cung cấp ngân sách triển khai, Bess & Company sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành công việc. Từ vấn đề mà doanh nghiệp đưa ra, chúng tôi nghiên cứu và xây dựng giải pháp chiến lược tối ưu nhất, sau đó, trực tiếp triển khai thực thi.

Chúng tôi chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động marketing tổng thể để xây dựng thương hiệu và mang khách hàng về cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ chỉ cần tập trung vào việc phát triển sản phẩm và vận hành sản xuất, Bess & Company sẽ chịu trách nhiệm phần còn lại.

Chúng tôi tìm kiếm các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ để trực tiếp đầu tư nguồn lực. Bên ngoài vốn đầu tư, chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động marketing tổng thể để doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu nhanh chóng.