Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dịch vụ Tư vấn

Tái cấu trúc

Doanh nghiệp

Khai thác lợi thế cạnh tranh sẵn có

Dịch vụ Tư vấn

Tái cấu trúc

Doanh nghiệp

Khai thác lợi thế cạnh tranh sẵn có

Trên thực tế, nhân quy mô là một công việc vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi chúng ta đã đặt sai tầm nhìn hoặc bộ máy tổ chức vẫn chưa hoàn chỉnh. Doanh nghiệp cần phải đi đúng ngay từ đâu, và nếu không đúng, chúng ta có thể sẽ phải tái cấu trúc. Tái cấu trúc tức là phải thay đổi định hướng chiến lược và thay đổi cả bộ máy tổ chức doanh nghiệp. Tuy vậy, nếu không tái cấu trúc một cách cẩn trọng và khéo léo, doanh nghiệp sẽ rất dễ sụp đổ. Có thể, quy mô doanh nghiệp còn chưa kịp được mở rộng thì doanh nghiệp đã bị rung lắc rất mạnh ở trong. Nội bộ doanh nghiệp có thể không đồng thuận với nhau và hàng loạt các vấn đề khác có thể phát sinh trong quá trình tái cấu trúc. Đây chính là các vấn đề trọng tâm mà đội ngũ chuyên gia về tái cấu trúc của Bess Consulting sẽ tập trung giải quyết cho các doanh nghiệp đã kinh doanh nhiều năm nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình mở rộng quy mô.

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Thu thập tất cả các dữ liệu về hiện trạng nội bộ và môi trường kinh doanh của công ty để xác định vấn đề và đưa ra định hướng tái cấu trúc

Nghiên cứu tổng thể để tái lập hệ thống 3 cấp chiến lược mới cho doanh nghiệp: cấp công ty, cấp đơn vị kinh doanh và cấp chuyên môn

Xây dựng và chuyển giao cho doanh nghiệp toàn bộ hệ thống quy trình, khung mẫu và công cụ để triển khai chiến lược mới đã thống nhất

Cố vấn hàng tuần cho đội ngũ lãnh đạo trực tiếp cho tới khi họ có đầy đủ năng lực để quản lý vận hành bộ máy mới của công ty một cách độc lập

Đánh giá hiện trạng

Đánh giá
hiện trạng

Trước khi bắt đầu quá trình tái cấu trúc, chúng ta cần phải đánh giá chính xác vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải. Đội ngũ chuyên gia của Bess Consulting sẽ triển khai thu thập các thông tin chi tiết trong nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp để từ đó, đưa ra định hướng tổng cho quá trình tái cấu trúc của doanh nghiệp. Công ty có thể sẽ cần phải phải tái lập chiến lược và tái cấu trúc lại toàn bộ bộ máy, nhưng cũng có thể, ở một số tình huống, chúng ta sẽ chỉ cần phải thực hiện một số điều chỉnh nhỏ về chiến lược.

Tái lập chiến lược

Tái lập
chiến lược

Ở giai đoạn triển khai đầu tiên, Bess Consulting tiến hành nghiên cứu kinh doanh để hoạch định hệ thống chiến lược 3 cấp cho doanh nghiệp. Ở chiến lược cấp công ty, cấp chiến lược cao nhất, chúng tôi xác định tầm nhìn mới cho công ty và cách thức để đạt được. Tiếp theo, chúng tôi hoạch định chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, làm rõ cách thức định vị trong từng phân khúc thị trường. Cuối cùng, chúng tôi hoạch định các chiến lược cấp chuyên môn hẹp hơn, đảm bảo các chiến lược cấp cao sẽ được thực hiện đúng hướng.

Nghiên cứu nền kinh tế

Trước hết, chúng tôi nghiên cứu toàn bộ các ngành và mô hình kinh doanh một cách hệ thống để đảm bảo các quyết định chiến lược của doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tích cực bởi vĩ mô.

Nghiên cứu thị trường

Đi sâu vào từng mô hình kinh doanh, chúng tôi sẽ chỉ ra tất cả các phân khúc thị trường theo khu vực địa lý và mức chi trả, để có được một bức tranh tổng về tất cả các cơ hội kinh doanh.

Nghiên cứu mô hình kinh doanh

Khi đã có dữ liệu về từng mô hình kinh doanh, chúng tôi sẽ đánh giá tiềm năng của chúng về các tiêu chí: tiềm năng khách hàng, sức mạnh đối thủ, đối tác hỗ trợ, và năng lực doanh nghiệp.

Chiến lược cấp công ty

Chúng tôi đề xuất tầm nhìn về ngành và thị trường mà công ty sẽ có lợi thế nhất, đồng thời, xây dựng lộ trình từng bước mở rộng các công ty con, các đơn vị kinh doanh trực thuộc công ty.

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Chúng tôi đưa ra phương án định vị phù hợp nhất cho từng đơn vị kinh doanh của công ty, đảm bảo rằng họ có thể phục vụ được khách hàng tốt hơn đối thủ và được hỗ trợ bởi các đối tác.

Chiến lược cấp chuyên môn

Để cụ thể hoá các chiến lược cấp cao, chúng tôi tiếp tục đi chi tiết chiến lược ở các chuyên môn: thương hiệu, sản phẩm, sản xuất, phân phối bán hàng, truyền thông, nhân sự và tài chính.

Tái cấu trúc bộ máy

Tái cấu trúc
bộ máy

Dựa trên nền tảng của hệ thống chiến lược đã được thống nhất, Bess Consulting sẽ thiết kế bộ máy tổ chức hoàn chỉnh cho công ty và đào tạo chuyển giao chúng cho toàn bộ đội ngũ. Chúng tôi đảm bảo cho tất cả những thứ thuộc về công ty đều sẽ phải có quy trình và phải được tổ chức hoá. Ở đây, tổ chức hoá có nghĩa là đặt vị trí cụ thể, giao những mô tả công việc cụ thể, có quy trình cụ thể, có chuẩn đầu ra cụ thể, và quan trọng là bổ nhiệm những con người phù hợp yêu cầu vào đúng các vị trí đó.

Thiết kế sơ đồ tổ chức công ty

Chúng tôi nghiên cứu chi tiết mô hình kinh doanh để phân tách rõ từng vị trí công việc, từ đó, thiết kế một sơ đồ bộ máy tổ chức tối ưu cho toàn bộ công ty, đảm bảo không chồng chéo.

Xây dựng mô tả công việc

Ở từng vị trí công việc trong sơ đồ tổ chức, chúng tôi chỉ ra rõ nhiệm vụ, đầu ra, đầu vào, tiêu chí đánh giá, và bộ khung năng lực chuẩn mà người đảm nhận vị trí này cần phải đáp ứng được.

Xây dựng hệ thống quy trình

Chúng tôi thiết kế quy trình làm việc cho toàn công ty một cách hệ thống, từ thực thi cho tới quản lý, từ quy trình riêng của từng vị trí công việc cho tới quy trình liên vị trí, liên phòng ban.

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn

Tất cả các công việc trong tổ chức đều sẽ được thiết kế mẫu đầu ra chuẩn để doanh nghiệp có thể sử dụng được ngay, và nhờ đó, đảm bảo hệ thống chiến lược sẽ được triển khai đúng hướng.

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử

Chúng tôi nghiên cứu và văn bản hoá các quy tắc về những việc nên làm và những việc không được làm tại công ty, tạo ra một hành lang an toàn để tổ chức có thể phát triển một cách bền vững.

Đào tạo chuyển giao bộ máy

Sau khi thiết kế bộ máy tổ chức công ty, chúng tôi sẽ chuyển giao toàn bộ hệ thống tài liệu và tổ chức các hoạt động đào tạo trực tiếp, đảm bảo đội ngũ của doanh nghiệp nắm được trọn vẹn.

Hỗ trợ vận hành

Hỗ trợ
vận hành

Sau khi đã hoạch định lại hệ thống chiến lược và thiết kế một bộ máy tổ chức mới, Bess Consulting sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi. Đây là một giai đoạn rất nhạy cảm và nhiều vấn đề lớn có thể phát sinh trong quá trình thay đổi phức tạp này. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ trực tiếp cố vấn về vận hành cho các lãnh đạo doanh nghiệp trong 6 đến 12 tháng, tới khi họ có thể quản lý vận hành một cách độc lập và toàn bộ công ty đã thích ứng với hệ thống chiến lược và bộ máy tổ chức mới.

Thiết lập mục tiêu

Chiến lược đã chỉ ra tầm nhìn (mục tiêu cuối cùng), và ở đây, chúng ta sẽ đặt ra các mục tiêu rất cụ thể và ngắn hạn cho từng giai đoạn và cho từng vị trí chuyên môn trong công ty.

Xây dựng kế hoạch

Chúng ta sẽ lập danh sách các công việc cần làm ra, phân bổ người làm, xác định nguồn lực sẽ cung cấp, rồi xác định thời gian cần hoàn thành và các phương án dự phòng khi thất bại.

Tổ chức giao việc

Giao việc giống như đi kích hoạt, người ở cấp trên sẽ đi kích hoạt triển khai công việc cho những người cấp dưới, và cứ như thế cho tới tận cấp cuối cùng, đảm bảo kế hoạch sẽ được thực hiện.

Kiểm tra đo lường

Khi công việc đã được thực hiện, chúng ta sẽ phải đo lường, kiểm tra lại. Chúng ta sẽ phải theo dõi tình hình công việc thường xuyên, để xem xem mọi thứ có đang đi đúng hướng hay không.

Đánh giá nguyên nhân

Khi đã kiểm tra và có các dữ liệu, chúng ta đánh giá lại xem kết quả đạt được có giống như mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra hay không. Dựa vào đó, chúng ta sẽ tìm hiểu xem nguyên nhân là gì.

Định hướng điều chỉnh

Bước cuối cùng, chúng ta sẽ có các hành động điều chỉnh, hay còn gọi là hành động tối ưu. Chúng ta có thể điều chỉnh mục tiêu, động lực, hoặc phương án, để mục tiêu tổng sẽ đạt được.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

BƯỚC 1

GỬI THÔNG TIN
DOANH NGHIỆP

GỬI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn.

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn từ doanh nghiệp.

BƯỚC 2

ĐÁNH GIÁ
HIỆN TRẠNG

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

Chúng tôi thu thập dữ liệu chi tiết về doanh nghiệp để xác định chính xác vấn đề đang gặp phải và lập đề xuất tái cấu trúc.

BƯỚC 3

TÁI LẬP
CHIẾN LƯỢC

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Chúng tôi triển khai nghiên cứu tổng thể, hoạch định lại hệ thống chiến lược cho toàn bộ công ty, và gửi cho khách hàng.

BƯỚC 4

KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Hai bên thống nhất kế hoạch triển khai và hợp đồng dịch vụ tư vấn, sau đó ký kết để kích hoạt triển khai tái cấu trúc.

BƯỚC 5

TÁI CẤU TRÚC
BỘ MÁY

TÁI CẤU TRÚC BỘ MÁY

Chúng tôi thiết kế lại bộ máy tổ chức và hệ thống các vật phẩm đầu ra mẫu để nhân sự thực thi có thể dễ dàng làm theo.

BƯỚC 6

ĐÀO TẠO
CHUYỂN GIAO

ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO

Chúng tôi chuyển giao toàn bộ hệ thống tài liệu và trực tiếp đào tạo cách thức sử dụng cho nhân sự của doanh nghiệp.

BƯỚC 7

HỖ TRỢ
VẬN HÀNH

HỖ TRỢ VẬN HÀNH

Thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, chuyên gia của chúng tôi cố vấn cho đội ngũ lãnh đạo về mọi vấn đề khi tái cấu trúc.

BƯỚC 8

NGHIỆM THU
HỢP ĐỒNG

NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG

Kết thúc thời hạn tư vấn theo hợp đồng đã ký kết, Bess Consulting lập báo cáo nghiệm thu dự án và thực hiện thanh lý.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình