Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tăng trưởng

Doanh thu

Giải quyết bài toán nhân rộng quy mô

Tăng trưởng

Doanh thu

Giải quyết bài toán nhân rộng quy mô

Để tăng doanh thu, doanh nghiệp có thể tập trung bán sản phẩm hiện có cho thị trường hiện tại, mở rộng sang các thị trường mới, ra mắt sản phẩm mới cho thị trường hiện tại, hoặc ra mắt sản phẩm mới cho thị trường mới. Mỗi phương pháp mang lại cơ hội và thách thức riêng. Bán sản phẩm hiện có cho thị trường hiện tại tối ưu hóa khối lượng kinh doanh, trong khi mở rộng sang thị trường mới đối mặt với thách thức cạnh tranh và hiểu biết đặc điểm thị trường. Ra mắt sản phẩm mới cũng mang lại cơ hội và rủi ro, cả khi đối mặt với chi phí đầu tư lớn. Quá trình mở rộng đòi hỏi kế hoạch cẩn thận, sự đổi mới và khả năng quản lý thách thức từ môi trường kinh doanh đa dạng.

PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI

Thu thập tất cả các dữ liệu về hiện trạng nội bộ và môi trường kinh doanh của công ty để xác định vấn đề và đưa ra định hướng tái cấu trúc

Nghiên cứu tổng thể để tái lập hệ thống 3 cấp chiến lược mới cho doanh nghiệp: cấp công ty, cấp đơn vị kinh doanh và cấp chuyên môn

Xây dựng và chuyển giao cho doanh nghiệp toàn bộ hệ thống quy trình, khung mẫu và công cụ để triển khai chiến lược mới đã thống nhất

Cố vấn hàng tuần cho đội ngũ lãnh đạo trực tiếp cho tới khi họ có đầy đủ năng lực để quản lý vận hành bộ máy mới của công ty một cách độc lập

Sản phẩm mới thị trường mới

Sản phẩm mới
thị trường mới

Để gia tăng doanh thu thông qua bán sản phẩm hiện có cho thị trường hiện tại, doanh nghiệp có thể tập trung vào khía cạnh cảm xúc của khách hàng. Thay vì chỉ chú trọng vào tính năng cơ bản, họ cần khám phá các lợi ích cảm xúc mà sản phẩm mang lại, như trải nghiệm tốt hơn, cam kết với giá trị cộng đồng, hoặc tạo ra cảm giác đặc biệt. Đồng thời, việc thay đổi cách thức phân phối sản phẩm và đẩy mạnh hoạt động truyền thông sáng tạo trên nhiều kênh giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn và tăng cường nhận thức về giá trị của nó. Kết hợp chiến lược cảm xúc và tiếp cận đa kênh này sẽ giúp doanh thu của doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ.

Sản phẩm cũ thị trường mới

Sản phẩm cũ
thị trường mới

Để gia tăng doanh thu qua việc đưa sản phẩm đã có vào thị trường mới, doanh nghiệp cần tiếp cận một cách chiến lược. Đầu tiên, nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu của khách hàng tại thị trường mới để hiểu rõ đặc điểm và xu hướng. Tiếp theo, thiết lập hệ thống phân phối rộng khắp để đảm bảo tiếp cận hiệu quả. Cuối cùng, triển khai chiến dịch truyền thông sáng tạo để tạo ra sự nhận thức và hấp dẫn đối với khách hàng mới, từ đó thúc đẩy doanh thu. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể xây dựng một chiến lược toàn diện, kết hợp sự hiểu biết sâu sắc về thị trường mới và các biện pháp tiếp thị hiệu quả để đảm bảo sự thành công khi mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Sản phẩm mới thị trường cũ

Sản phẩm mới
thị trường cũ

Gia tăng doanh thu qua việc phát triển dòng sản phẩm mới cho thị trường hiện tại đòi hỏi một chiến lược toàn diện. Đầu tiên, cần nghiên cứu chi tiết về vấn đề chưa được giải quyết và nhu cầu chưa được đáp ứng của khách hàng. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể xác định được các khoảng trống trong thị trường. Tiếp theo, dựa trên nghiên cứu đó, doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới để đáp ứng những yếu tố chưa được khai thác. Cuối cùng, để thị trường hiểu rõ sản phẩm mới, cần triển khai các hoạt động marketing chủ động để tạo ra sự chú ý và tăng cường nhận thức.

Sản phẩm mới thị trường mới

Sản phẩm mới
thị trường mới

Gia tăng doanh thu thông qua việc phát triển một dòng sản phẩm mới cho thị trường mới đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Đầu tiên, doanh nghiệp cần tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn một thị trường mới có tiềm năng, phù hợp với năng lực lõi của họ. Sau đó, thông qua quá trình nghiên cứu và thiết kế, doanh nghiệp có thể phát triển sản phẩm mới dựa trên cơ sở đã có. Cuối cùng, để tiếp cận khách hàng ở thị trường mới, cần triển khai các chiến lược marketing chủ động nhằm tạo ra sự nhận thức và thu hút sự quan tâm.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

BƯỚC 1

GỬI THÔNG TIN
DOANH NGHIỆP

GỬI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn.

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn từ doanh nghiệp.

BƯỚC 2

ĐÁNH GIÁ
HIỆN TRẠNG

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

Chúng tôi thu thập dữ liệu chi tiết về doanh nghiệp để xác định chính xác vấn đề đang gặp phải và lập đề xuất tái cấu trúc.

BƯỚC 3

TÁI LẬP
CHIẾN LƯỢC

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Chúng tôi triển khai nghiên cứu tổng thể, hoạch định lại hệ thống chiến lược cho toàn bộ công ty, và gửi cho khách hàng.

BƯỚC 4

KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Hai bên thống nhất kế hoạch triển khai và hợp đồng dịch vụ tư vấn, sau đó ký kết để kích hoạt triển khai tái cấu trúc.

BƯỚC 5

TÁI CẤU TRÚC
BỘ MÁY

TÁI CẤU TRÚC BỘ MÁY

Chúng tôi thiết kế lại bộ máy tổ chức và hệ thống các vật phẩm đầu ra mẫu để nhân sự thực thi có thể dễ dàng làm theo.

BƯỚC 6

ĐÀO TẠO
CHUYỂN GIAO

ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO

Chúng tôi chuyển giao toàn bộ hệ thống tài liệu và trực tiếp đào tạo cách thức sử dụng cho nhân sự của doanh nghiệp.

BƯỚC 7

HỖ TRỢ
VẬN HÀNH

HỖ TRỢ VẬN HÀNH

Thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, chuyên gia của chúng tôi cố vấn cho đội ngũ lãnh đạo về mọi vấn đề khi tái cấu trúc.

BƯỚC 8

NGHIỆM THU
HỢP ĐỒNG

NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG

Kết thúc thời hạn tư vấn theo hợp đồng đã ký kết, Bess Consulting lập báo cáo nghiệm thu dự án và thực hiện thanh lý.

NGÀNH KINH DOANH

Bán lẻ

Bất động sản

Công nghệ

Dịch vụ F&B

Giải trí

Giáo dục

Hàng tiêu dùng

Làm đẹp

Thời trang

Y tế

CÁC LỰA CHỌN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Doanh nghiệp sẽ chỉ cần nêu ra vấn đề và cung cấp ngân sách triển khai, Bess & Company sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành công việc. Từ vấn đề mà doanh nghiệp đưa ra, chúng tôi nghiên cứu và xây dựng giải pháp chiến lược tối ưu nhất, sau đó, trực tiếp triển khai thực thi.

Chúng tôi chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động marketing tổng thể để xây dựng thương hiệu và mang khách hàng về cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ chỉ cần tập trung vào việc phát triển sản phẩm và vận hành sản xuất, Bess & Company sẽ chịu trách nhiệm phần còn lại.

Chúng tôi tìm kiếm các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ để trực tiếp đầu tư nguồn lực. Bên ngoài vốn đầu tư, chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động marketing tổng thể để doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu nhanh chóng.