Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dịch vụ Tư vấn

Tăng trưởng

Doanh thu

Giải quyết bài toán nhân rộng quy mô

Dịch vụ Tư vấn

Tăng trưởng

Doanh thu

Giải quyết bài toán nhân rộng quy mô

Để tăng doanh thu, doanh nghiệp có thể tập trung bán sản phẩm hiện có cho thị trường hiện tại, mở rộng sang các thị trường mới, ra mắt sản phẩm mới cho thị trường hiện tại, hoặc ra mắt sản phẩm mới cho thị trường mới. Mỗi phương pháp mang lại cơ hội và thách thức riêng. Bán sản phẩm hiện có cho thị trường hiện tại tối ưu hóa khối lượng kinh doanh, trong khi mở rộng sang thị trường mới đối mặt với thách thức cạnh tranh và hiểu biết đặc điểm thị trường. Ra mắt sản phẩm mới cũng mang lại cơ hội và rủi ro, cả khi đối mặt với chi phí đầu tư lớn. Quá trình mở rộng đòi hỏi kế hoạch cẩn thận, sự đổi mới và khả năng quản lý thách thức từ môi trường kinh doanh đa dạng.

PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI

Thu thập tất cả các dữ liệu về hiện trạng nội bộ và môi trường kinh doanh của công ty để xác định vấn đề và đưa ra định hướng tái cấu trúc

Nghiên cứu tổng thể để tái lập hệ thống 3 cấp chiến lược mới cho doanh nghiệp: cấp công ty, cấp đơn vị kinh doanh và cấp chuyên môn

Xây dựng và chuyển giao cho doanh nghiệp toàn bộ hệ thống quy trình, khung mẫu và công cụ để triển khai chiến lược mới đã thống nhất

Cố vấn hàng tuần cho đội ngũ lãnh đạo trực tiếp cho tới khi họ có đầy đủ năng lực để quản lý vận hành bộ máy mới của công ty một cách độc lập

Sản phẩm mới thị trường mới

Sản phẩm mới
thị trường mới

Để gia tăng doanh thu thông qua bán sản phẩm hiện có cho thị trường hiện tại, doanh nghiệp có thể tập trung vào khía cạnh cảm xúc của khách hàng. Thay vì chỉ chú trọng vào tính năng cơ bản, họ cần khám phá các lợi ích cảm xúc mà sản phẩm mang lại, như trải nghiệm tốt hơn, cam kết với giá trị cộng đồng, hoặc tạo ra cảm giác đặc biệt. Đồng thời, việc thay đổi cách thức phân phối sản phẩm và đẩy mạnh hoạt động truyền thông sáng tạo trên nhiều kênh giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn và tăng cường nhận thức về giá trị của nó. Kết hợp chiến lược cảm xúc và tiếp cận đa kênh này sẽ giúp doanh thu của doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ.

Sản phẩm cũ thị trường mới

Sản phẩm cũ
thị trường mới

Để gia tăng doanh thu qua việc đưa sản phẩm đã có vào thị trường mới, doanh nghiệp cần tiếp cận một cách chiến lược. Đầu tiên, nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu của khách hàng tại thị trường mới để hiểu rõ đặc điểm và xu hướng. Tiếp theo, thiết lập hệ thống phân phối rộng khắp để đảm bảo tiếp cận hiệu quả. Cuối cùng, triển khai chiến dịch truyền thông sáng tạo để tạo ra sự nhận thức và hấp dẫn đối với khách hàng mới, từ đó thúc đẩy doanh thu. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể xây dựng một chiến lược toàn diện, kết hợp sự hiểu biết sâu sắc về thị trường mới và các biện pháp tiếp thị hiệu quả để đảm bảo sự thành công khi mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Nghiên cứu nền kinh tế

Trước hết, chúng tôi nghiên cứu toàn bộ các ngành và mô hình kinh doanh một cách hệ thống để đảm bảo các quyết định chiến lược của doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tích cực bởi vĩ mô.

Nghiên cứu thị trường

Đi sâu vào từng mô hình kinh doanh, chúng tôi sẽ chỉ ra tất cả các phân khúc thị trường theo khu vực địa lý và mức chi trả, để có được một bức tranh tổng về tất cả các cơ hội kinh doanh.

Nghiên cứu mô hình kinh doanh

Khi đã có dữ liệu về từng mô hình kinh doanh, chúng tôi sẽ đánh giá tiềm năng của chúng về các tiêu chí: tiềm năng khách hàng, sức mạnh đối thủ, đối tác hỗ trợ, và năng lực doanh nghiệp.

Chiến lược cấp công ty

Chúng tôi đề xuất tầm nhìn về ngành và thị trường mà công ty sẽ có lợi thế nhất, đồng thời, xây dựng lộ trình từng bước mở rộng các công ty con, các đơn vị kinh doanh trực thuộc công ty.

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Chúng tôi đưa ra phương án định vị phù hợp nhất cho từng đơn vị kinh doanh của công ty, đảm bảo rằng họ có thể phục vụ được khách hàng tốt hơn đối thủ và được hỗ trợ bởi các đối tác.

Chiến lược cấp chuyên môn

Để cụ thể hoá các chiến lược cấp cao, chúng tôi tiếp tục đi chi tiết chiến lược ở các chuyên môn: thương hiệu, sản phẩm, sản xuất, phân phối bán hàng, truyền thông, nhân sự và tài chính.

Sản phẩm mới thị trường cũ

Sản phẩm mới
thị trường cũ

Gia tăng doanh thu qua việc phát triển dòng sản phẩm mới cho thị trường hiện tại đòi hỏi một chiến lược toàn diện. Đầu tiên, cần nghiên cứu chi tiết về vấn đề chưa được giải quyết và nhu cầu chưa được đáp ứng của khách hàng. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể xác định được các khoảng trống trong thị trường. Tiếp theo, dựa trên nghiên cứu đó, doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới để đáp ứng những yếu tố chưa được khai thác. Cuối cùng, để thị trường hiểu rõ sản phẩm mới, cần triển khai các hoạt động marketing chủ động để tạo ra sự chú ý và tăng cường nhận thức.

Thiết kế sơ đồ tổ chức công ty

Chúng tôi nghiên cứu chi tiết mô hình kinh doanh để phân tách rõ từng vị trí công việc, từ đó, thiết kế một sơ đồ bộ máy tổ chức tối ưu cho toàn bộ công ty, đảm bảo không chồng chéo.

Xây dựng mô tả công việc

Ở từng vị trí công việc trong sơ đồ tổ chức, chúng tôi chỉ ra rõ nhiệm vụ, đầu ra, đầu vào, tiêu chí đánh giá, và bộ khung năng lực chuẩn mà người đảm nhận vị trí này cần phải đáp ứng được.

Xây dựng hệ thống quy trình

Chúng tôi thiết kế quy trình làm việc cho toàn công ty một cách hệ thống, từ thực thi cho tới quản lý, từ quy trình riêng của từng vị trí công việc cho tới quy trình liên vị trí, liên phòng ban.

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn

Tất cả các công việc trong tổ chức đều sẽ được thiết kế mẫu đầu ra chuẩn để doanh nghiệp có thể sử dụng được ngay, và nhờ đó, đảm bảo hệ thống chiến lược sẽ được triển khai đúng hướng.

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử

Chúng tôi nghiên cứu và văn bản hoá các quy tắc về những việc nên làm và những việc không được làm tại công ty, tạo ra một hành lang an toàn để tổ chức có thể phát triển một cách bền vững.

Đào tạo chuyển giao bộ máy

Sau khi thiết kế bộ máy tổ chức công ty, chúng tôi sẽ chuyển giao toàn bộ hệ thống tài liệu và tổ chức các hoạt động đào tạo trực tiếp, đảm bảo đội ngũ của doanh nghiệp nắm được trọn vẹn.

Sản phẩm mới thị trường mới

Sản phẩm mới
thị trường mới

Gia tăng doanh thu thông qua việc phát triển một dòng sản phẩm mới cho thị trường mới đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Đầu tiên, doanh nghiệp cần tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn một thị trường mới có tiềm năng, phù hợp với năng lực lõi của họ. Sau đó, thông qua quá trình nghiên cứu và thiết kế, doanh nghiệp có thể phát triển sản phẩm mới dựa trên cơ sở đã có. Cuối cùng, để tiếp cận khách hàng ở thị trường mới, cần triển khai các chiến lược marketing chủ động nhằm tạo ra sự nhận thức và thu hút sự quan tâm.

Thiết lập mục tiêu

Chiến lược đã chỉ ra tầm nhìn (mục tiêu cuối cùng), và ở đây, chúng ta sẽ đặt ra các mục tiêu rất cụ thể và ngắn hạn cho từng giai đoạn và cho từng vị trí chuyên môn trong công ty.

Xây dựng kế hoạch

Chúng ta sẽ lập danh sách các công việc cần làm ra, phân bổ người làm, xác định nguồn lực sẽ cung cấp, rồi xác định thời gian cần hoàn thành và các phương án dự phòng khi thất bại.

Tổ chức giao việc

Giao việc giống như đi kích hoạt, người ở cấp trên sẽ đi kích hoạt triển khai công việc cho những người cấp dưới, và cứ như thế cho tới tận cấp cuối cùng, đảm bảo kế hoạch sẽ được thực hiện.

Kiểm tra đo lường

Khi công việc đã được thực hiện, chúng ta sẽ phải đo lường, kiểm tra lại. Chúng ta sẽ phải theo dõi tình hình công việc thường xuyên, để xem xem mọi thứ có đang đi đúng hướng hay không.

Đánh giá nguyên nhân

Khi đã kiểm tra và có các dữ liệu, chúng ta đánh giá lại xem kết quả đạt được có giống như mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra hay không. Dựa vào đó, chúng ta sẽ tìm hiểu xem nguyên nhân là gì.

Định hướng điều chỉnh

Bước cuối cùng, chúng ta sẽ có các hành động điều chỉnh, hay còn gọi là hành động tối ưu. Chúng ta có thể điều chỉnh mục tiêu, động lực, hoặc phương án, để mục tiêu tổng sẽ đạt được.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

BƯỚC 1

GỬI THÔNG TIN
DOANH NGHIỆP

GỬI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn.

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn từ doanh nghiệp.

BƯỚC 2

ĐÁNH GIÁ
HIỆN TRẠNG

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

Chúng tôi thu thập dữ liệu chi tiết về doanh nghiệp để xác định chính xác vấn đề đang gặp phải và lập đề xuất tái cấu trúc.

BƯỚC 3

TÁI LẬP
CHIẾN LƯỢC

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Chúng tôi triển khai nghiên cứu tổng thể, hoạch định lại hệ thống chiến lược cho toàn bộ công ty, và gửi cho khách hàng.

BƯỚC 4

KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Hai bên thống nhất kế hoạch triển khai và hợp đồng dịch vụ tư vấn, sau đó ký kết để kích hoạt triển khai tái cấu trúc.

BƯỚC 5

TÁI CẤU TRÚC
BỘ MÁY

TÁI CẤU TRÚC BỘ MÁY

Chúng tôi thiết kế lại bộ máy tổ chức và hệ thống các vật phẩm đầu ra mẫu để nhân sự thực thi có thể dễ dàng làm theo.

BƯỚC 6

ĐÀO TẠO
CHUYỂN GIAO

ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO

Chúng tôi chuyển giao toàn bộ hệ thống tài liệu và trực tiếp đào tạo cách thức sử dụng cho nhân sự của doanh nghiệp.

BƯỚC 7

HỖ TRỢ
VẬN HÀNH

HỖ TRỢ VẬN HÀNH

Thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, chuyên gia của chúng tôi cố vấn cho đội ngũ lãnh đạo về mọi vấn đề khi tái cấu trúc.

BƯỚC 8

NGHIỆM THU
HỢP ĐỒNG

NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG

Kết thúc thời hạn tư vấn theo hợp đồng đã ký kết, Bess Consulting lập báo cáo nghiệm thu dự án và thực hiện thanh lý.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình