Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dịch vụ Tư vấn

Set-up

Doanh nghiệp

Kinh doanh đúng hướng ngay từ đầu

Dịch vụ Tư vấn

Set-up

Doanh nghiệp

Kinh doanh đúng hướng ngay từ đầu

Trong thực tiễn, các doanh nghiệp SME và Startup thường bỏ qua việc hoạch định chiến lược cấp công ty ngay từ đầu. Chúng ta quên mất rằng công ty mà chúng ta mở ra bắt buộc phải có một đích đến. Rất phổ biến khi đi kinh doanh, chúng ta không nghĩ trước đến việc đó mà bắt tay ngay vào làm những thứ rất cụ thể ngay trước mặt. Đi như vậy một thời gian, dần dần, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái mất định hướng, bởi thực tế đúng là chúng ta đã kinh doanh mà không có định hướng ngay từ đầu. Để giải quyết bài toán đó, đi theo một lộ trình với 3 giai đoạn, chúng tôi từng bước giúp người lãnh đạo xây dựng một nền tảng vững chắc đầu tiên, mà nhờ đó họ có thể tiến tới được vị trí dẫn đầu của thị trường trong tương lai.

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Nghiên cứu bối cảnh kinh doanh để xác định tầm nhìn dài hạn và cách thức sẽ giúp công ty từng bước đạt được tầm nhìn thông qua hệ thống 3 cấp chiến lược: cấp công ty, cấp đơn vị kinh doanh và cấp chuyên môn

Xây dựng và chuyển giao cho doanh nghiệp toàn bộ quy trình làm việc, quy tắc ứng xử, và hệ thống các tiêu chuẩn đầu ra mà tất cả các vị trí nhân sự trong công ty cần đáp ứng để triển khai chiến lược đã thống nhất

Cố vấn hàng tuần về các công việc: thiết lập mục tiêu, xây dựng kế hoạch, giao việc, và đưa ra các điều chỉnh của đội ngũ lãnh đạo trực tiếp cho tới khi họ có đầy đủ năng lực để quản lý vận hành một cách độc lập

Hoạch định chiến lược

Hoạch định
chiến lược

Bess Consulting triển khai nghiên cứu kinh doanh để hoạch định hệ thống chiến lược 3 cấp cho doanh nghiệp. Ở chiến lược cấp công ty, cấp chiến lược cao nhất, chúng ta sẽ phải chỉ ra tầm nhìn của công ty và cách thức để đạt được cái tầm nhìn này. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần làm chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, tức là làm rõ cách thức định vị trong từng phân khúc thị trường. Cuối cùng, chúng ta sẽ hoạch định các chiến lược cấp chuyên môn hẹp hơn để đảm bảo các chiến lược cấp cao sẽ được thực hiện đúng hướng.

Nghiên cứu nền kinh tế

Trước hết, chúng tôi nghiên cứu toàn bộ các ngành và mô hình kinh doanh một cách hệ thống để đảm bảo các quyết định chiến lược của doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tích cực bởi vĩ mô.

Nghiên cứu thị trường

Đi sâu vào từng mô hình kinh doanh, chúng tôi sẽ chỉ ra tất cả các phân khúc thị trường theo khu vực địa lý và mức chi trả, để có được một bức tranh tổng về tất cả các cơ hội kinh doanh.

Nghiên cứu mô hình kinh doanh

Khi đã có dữ liệu về từng mô hình kinh doanh, chúng tôi sẽ đánh giá tiềm năng của chúng về các tiêu chí: tiềm năng khách hàng, sức mạnh đối thủ, đối tác hỗ trợ, và năng lực doanh nghiệp.

Chiến lược cấp công ty

Chúng tôi đề xuất tầm nhìn về ngành và thị trường mà công ty sẽ có lợi thế nhất, đồng thời, xây dựng lộ trình từng bước mở rộng các công ty con, các đơn vị kinh doanh trực thuộc công ty.

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Chúng tôi đưa ra phương án định vị phù hợp nhất cho từng đơn vị kinh doanh của công ty, đảm bảo rằng họ có thể phục vụ được khách hàng tốt hơn đối thủ và được hỗ trợ bởi các đối tác.

Chiến lược cấp chuyên môn

Để cụ thể hoá các chiến lược cấp cao, chúng tôi tiếp tục đi chi tiết chiến lược ở các chuyên môn: thương hiệu, sản phẩm, sản xuất, phân phối bán hàng, truyền thông, nhân sự và tài chính.

Set-up bộ máy tổ chức

Set-up
bộ máy tổ chức

Trong thực tiễn, chúng ta sẽ cần đảm bảo tất cả những thứ thuộc về công ty đều phải có quy trình, phải được tổ chức hoá. Ở đây, tổ chức hoá có nghĩa là đặt vị trí cụ thể, giao những mô tả công việc cụ thể, có quy trình cụ thể, có chuẩn đầu ra cụ thể, và quan trọng là bổ nhiệm những con người phù hợp yêu cầu vào đúng các vị trí đó. Dựa trên nền tảng của hệ thống chiến lược đã được thống nhất, Bess Consulting sẽ thực hiện thiết kế bộ máy tổ chức hoàn chỉnh cho công ty và đào tạo chuyển giao cho toàn bộ đội ngũ.

Thiết kế sơ đồ tổ chức công ty

Chúng tôi nghiên cứu chi tiết mô hình kinh doanh để phân tách rõ từng vị trí công việc, từ đó, thiết kế một sơ đồ bộ máy tổ chức tối ưu cho toàn bộ công ty, đảm bảo không chồng chéo.

Xây dựng mô tả công việc

Ở từng vị trí công việc trong sơ đồ tổ chức, chúng tôi chỉ ra rõ nhiệm vụ, đầu ra, đầu vào, tiêu chí đánh giá, và bộ khung năng lực chuẩn mà người đảm nhận vị trí này cần phải đáp ứng được.

Xây dựng hệ thống quy trình

Chúng tôi thiết kế quy trình làm việc cho toàn công ty một cách hệ thống, từ thực thi cho tới quản lý, từ quy trình riêng của từng vị trí công việc cho tới quy trình liên vị trí, liên phòng ban.

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn

Tất cả các công việc trong tổ chức đều sẽ được thiết kế mẫu đầu ra chuẩn để doanh nghiệp có thể sử dụng được ngay, và nhờ đó, đảm bảo hệ thống chiến lược sẽ được triển khai đúng hướng.

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử

Chúng tôi nghiên cứu và văn bản hoá các quy tắc về những việc nên làm và những việc không được làm tại công ty, tạo ra một hành lang an toàn để tổ chức có thể phát triển một cách bền vững.

Đào tạo chuyển giao bộ máy

Sau khi thiết kế bộ máy tổ chức công ty, chúng tôi sẽ chuyển giao toàn bộ hệ thống tài liệu và tổ chức các hoạt động đào tạo trực tiếp, đảm bảo đội ngũ của doanh nghiệp nắm được trọn vẹn.

Hỗ trợ vận hành

Hỗ trợ
vận hành

Sau khi đã hoạch định được chiến lược và thiết kế được bộ máy tổ chức, công việc tiếp theo là quản lý vận hành thực tế. Giống như lái xe, kể cả khi chúng ta đã vẽ được đường tốt và chúng ta có thể thiết kế được một chiếc xe tốt, mà chúng ta lại không có người lái xe giỏi, thì bộ máy của doanh nghiệp cũng sẽ không được vận hành hiệu quả. Hiểu rõ điều đó, các chuyên gia của Bess Consulting sẽ trực tiếp cố vấn về vận hành cho đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp trong 6 đến 12 tháng, tới khi họ có thể hoàn toàn độc lập.

Thiết lập mục tiêu

Chiến lược đã chỉ ra tầm nhìn (mục tiêu cuối cùng), và ở đây, chúng ta sẽ đặt ra các mục tiêu rất cụ thể và ngắn hạn cho từng giai đoạn và cho từng vị trí chuyên môn trong công ty.

Xây dựng kế hoạch

Chúng ta sẽ lập danh sách các công việc cần làm ra, phân bổ người làm, xác định nguồn lực sẽ cung cấp, rồi xác định thời gian cần hoàn thành và các phương án dự phòng khi thất bại.

Tổ chức giao việc

Giao việc giống như đi kích hoạt, người ở cấp trên sẽ đi kích hoạt triển khai công việc cho những người cấp dưới, và cứ như thế cho tới tận cấp cuối cùng, đảm bảo kế hoạch sẽ được thực hiện.

Kiểm tra đo lường

Khi công việc đã được thực hiện, chúng ta sẽ phải đo lường, kiểm tra lại. Chúng ta sẽ phải theo dõi tình hình công việc thường xuyên, để xem xem mọi thứ có đang đi đúng hướng hay không.

Đánh giá nguyên nhân

Khi đã kiểm tra và có các dữ liệu, chúng ta đánh giá lại xem kết quả đạt được có giống như mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra hay không. Dựa vào đó, chúng ta sẽ tìm hiểu xem nguyên nhân là gì.

Định hướng điều chỉnh

Bước cuối cùng, chúng ta sẽ có các hành động điều chỉnh, hay còn gọi là hành động tối ưu. Chúng ta có thể điều chỉnh mục tiêu, động lực, hoặc phương án, để mục tiêu tổng sẽ đạt được.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

BƯỚC 1

GỬI THÔNG TIN
DOANH NGHIỆP

GỬI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn.

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn từ doanh nghiệp.

BƯỚC 2

HOẠCH ĐỊNH
CHIẾN LƯỢC

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Chúng tôi triển khai nghiên cứu tổng thể, hoạch định hệ thống chiến lược cho toàn bộ công ty, và gửi cho khách hàng.

BƯỚC 3

THỐNG NHẤT
KẾ HOẠCH

THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH

Sau khi khách hàng phản hồi và thống nhất về chiến lược, chúng tôi gửi kế hoạch triển khai cụ thể cho dự án tư vấn.

BƯỚC 4

KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Hai bên thống nhất các điều khoản chi tiết về hợp đồng dịch vụ tư vấn và ký kết để kích hoạt quá trình set-up công ty.

BƯỚC 5

SET-UP
CÔNG TY

SET-UP CÔNG TY

Chúng tôi thiết kế bộ máy tổ chức và hệ thống các vật phẩm đầu ra mẫu để nhân sự thực thi có thể dễ dàng làm theo.

BƯỚC 6

ĐÀO TẠO
CHUYỂN GIAO

ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO

Chúng tôi chuyển giao toàn bộ hệ thống tài liệu và trực tiếp đào tạo cách thức sử dụng cho nhân sự của doanh nghiệp.

BƯỚC 7

HỖ TRỢ
VẬN HÀNH

HỖ TRỢ VẬN HÀNH

Thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, chuyên gia của chúng tôi sẽ cố vấn cho đội ngũ lãnh đạo về mọi vấn đề vận hành.

BƯỚC 8

NGHIỆM THU
HỢP ĐỒNG

NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG

Kết thúc thời hạn tư vấn theo hợp đồng đã ký kết, Bess Consulting lập báo cáo nghiệm thu dự án và thực hiện thanh lý.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình