Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Quản trị

Thương hiệu

Xây dựng nền tảng bằng chứng và niềm tin

Quản trị

Thương hiệu

Xây dựng nền tảng bằng chứng và niềm tin

Các doanh nghiệp sẽ dễ mắc phải hai sai lầm lớn khi làm thương hiệu. Sai lầm đầu tiên là doanh nghiệp chỉ tập trung vào làm thương hiệu cho sản phẩm mà chúng ta quên rằng, bản chất của thương hiệu rộng hơn rất nhiều, đặc biệt là chúng ta sẽ còn cần phải làm thương hiệu cho cả cấp công ty. Sai lầm tiếp theo khi làm thương hiệu đó là chúng ta hay bị nhầm lẫn giữa công việc làm truyền thông với công việc làm thương hiệu. Chúng ta chỉ dùng quảng cáo, dùng truyền thông để có được niềm tin của khách hàng, và nghĩ đó là cách thức đúng để giải quyết bài toán thương hiệu. Ngày nay, người lãnh đạo sẽ cần phải có một tư duy mới, một tư duy đúng đắn hơn khi quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp của mình.

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Nghiên cứu và hoạch định chiến lược thương hiệu, đưa ra các định hướng và nguyên tắc rất cụ thể để doanh nghiệp có thể xây dựng được niềm tin của khách hàng, đối tác, cộng đồng, và các nhân sự nội bộ

Thiết kế, xây dựng và chuyển giao sơ đồ tổ chức, quy trình làm việc, quy tắc ứng xử, và hệ thống các tiêu chuẩn đầu ra mà tất cả các vị trí trong phòng thương hiệu cần đáp ứng để triển khai chiến lược đã thống nhất

Cố vấn hàng tuần về các công việc: thiết lập mục tiêu, xây dựng kế hoạch, giao việc, và đưa ra các điều chỉnh của đội ngũ lãnh đạo trực tiếp cho tới khi họ có đầy đủ năng lực để quản lý vận hành một cách độc lập

Hoạch định chiến lược

Hoạch định
chiến lược

Quá trình quản trị thương hiệu sẽ bao gồm 4 giai đoạn: tuyên bố, làm nhận diện, tạo bằng chứng, và cuối cùng, lan tỏa thương hiệu. Theo đó, Bess Consulting sẽ hoạch định bốn chiến lược tương ứng với 4 giai đoạn đó là: chiến lược tuyên ngôn thương hiệu (hay còn gọi là chiến lược định vị thương hiệu), chiến lược nhận diện thương hiệu, chiến lược tạo bằng chứng và chiến lược lan tỏa thương hiệu. Mặt khác, cả 4 chiến lược này cũng sẽ cần phải tuân theo chiến lược chiến lược kinh doanh tổng của cấp trên.

Set-up bộ máy tổ chức

Set-up
bộ máy tổ chức

Thông thường có rất ít doanh nghiệp có phòng thương hiệu riêng, đặc biệt là tại các doanh nghiệp SME và Startup. Trong thực tiễn, các công ty thường sẽ chỉ thiết kế một phòng ban chuyên môn nào đó kiêm luôn nhiệm vụ của phòng thương hiệu và thậm chí là họ cũng quên luôn việc thiết kế bộ máy cho phòng thương hiệu. Đó cũng là một trong những lý do khiến chúng ta bị ì ạch và rất khó đi. Mặc dù cấu trúc phòng thương hiệu sẽ phụ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp, nó vẫn sẽ luôn phải có đầy đủ các mắt xích.

Hỗ trợ vận hành

Hỗ trợ
vận hành

Sau khi thống nhất về chiến lược thương hiệu và hoàn tất việc set-up phòng thương hiệu, chuyên gia của Bess Consulting sẽ triển khai hoạt động cố vấn định kỳ cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao để giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. Trong thực tiễn vận hành phòng thương hiệu, người quản lý sẽ thường gặp nhiều khó khăn trong việc thiết lập mục tiêu, đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu của hoạt động này, và xử lý các rủi ro liên quan đến hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

BƯỚC 1

GỬI THÔNG TIN
DOANH NGHIỆP

GỬI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn.

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn từ doanh nghiệp.

BƯỚC 2

HOẠCH ĐỊNH
CHIẾN LƯỢC

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Chúng tôi triển khai nghiên cứu và hoạch định 4 nhóm chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp, và gửi khách hàng.

BƯỚC 3

THỐNG NHẤT
KẾ HOẠCH

THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH

Sau khi khách hàng phản hồi và thống nhất về chiến lược, chúng tôi gửi kế hoạch triển khai cụ thể cho dự án tư vấn.

BƯỚC 4

KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Hai bên thống nhất các điều khoản chi tiết về hợp đồng dịch vụ tư vấn và ký kết để kích hoạt set-up phòng thương hiệu.

BƯỚC 5

SET-UP PHÒNG
THƯƠNG HIỆU

SET-UP PHÒNG THƯƠNG HIỆU

Chúng tôi thiết kế bộ máy tổ chức và hệ thống các vật phẩm đầu ra mẫu để nhân sự thực thi có thể dễ dàng làm theo.

BƯỚC 6

ĐÀO TẠO
CHUYỂN GIAO

ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO

Chúng tôi chuyển giao toàn bộ hệ thống tài liệu và trực tiếp đào tạo cách thức sử dụng cho nhân sự của doanh nghiệp.

BƯỚC 7

HỖ TRỢ
VẬN HÀNH

HỖ TRỢ VẬN HÀNH

Thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, chuyên gia của chúng tôi sẽ cố vấn cho đội ngũ lãnh đạo về mọi vấn đề vận hành.

BƯỚC 8

NGHIỆM THU
HỢP ĐỒNG

NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG

Kết thúc thời hạn tư vấn theo hợp đồng đã ký kết, Bess Consulting lập báo cáo nghiệm thu dự án và thực hiện thanh lý.

NGÀNH KINH DOANH

Bán lẻ

Bất động sản

Công nghệ

Dịch vụ F&B

Giải trí

Giáo dục

Hàng tiêu dùng

Làm đẹp

Thời trang

Y tế

CÁC LỰA CHỌN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Doanh nghiệp sẽ chỉ cần nêu ra vấn đề và cung cấp ngân sách triển khai, Bess & Company sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành công việc. Từ vấn đề mà doanh nghiệp đưa ra, chúng tôi nghiên cứu và xây dựng giải pháp chiến lược tối ưu nhất, sau đó, trực tiếp triển khai thực thi.

Chúng tôi chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động marketing tổng thể để xây dựng thương hiệu và mang khách hàng về cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ chỉ cần tập trung vào việc phát triển sản phẩm và vận hành sản xuất, Bess & Company sẽ chịu trách nhiệm phần còn lại.

Chúng tôi tìm kiếm các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ để trực tiếp đầu tư nguồn lực. Bên ngoài vốn đầu tư, chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động marketing tổng thể để doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu nhanh chóng.