Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Quản trị

Tài chính

Phân bổ nguồn lực hợp lý cho từng giai đoạn

Quản trị

Tài chính

Phân bổ nguồn lực hợp lý cho từng giai đoạn

Trên thực tế, quản trị tài chính là một trong những mắt xích yếu nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty mới khởi nghiệp. Họ thường dự toán tài chính trên một dữ liệu rất thô sơ, hoặc thậm chí là theo cảm tính của mình, khiến cho chênh lệch giữa khoản vốn chuẩn bị được và khoản vốn cần dùng trong thực tế là rất xa. Mặt khác, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng mắc một sai lầm rất lớn là không theo dõi chỉ số. Họ hiếm khi làm báo cáo tài chính, hoặc nếu có, thì họ không đọc. Bản thân các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ thường rất kém về tài chính, tức là họ khác sợ các con số tài chính. Nhất là khi nhìn thấy các chỉ số tài chính mà chúng đang đi xuống chẳng hạn, thì họ có thể chịu tác động mạnh đến cảm xúc. Đây là các vấn đề then chốt mà chúng ta sẽ cần phải giải quyết.

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Nghiên cứu và hoạch định chiến lược tài chính, đưa ra các định hướng và nguyên tắc rất cụ thể để doanh nghiệp có thể dễ dàng thu hút vốn và sử dụng số vốn đó một cách hiệu quả và tối ưu nhất trong từng giai đoạn

Thiết kế, xây dựng và chuyển giao sơ đồ tổ chức, quy trình làm việc, quy tắc ứng xử, và hệ thống các tiêu chuẩn đầu ra mà tất cả các vị trí trong phòng tài chính cần đáp ứng để triển khai chiến lược đã thống nhất

Cố vấn hàng tuần về các công việc: thiết lập mục tiêu, xây dựng kế hoạch, giao việc, và đưa ra các điều chỉnh của đội ngũ lãnh đạo trực tiếp cho tới khi họ có đầy đủ năng lực để quản lý vận hành một cách độc lập

Hoạch định chiến lược

Hoạch định
chiến lược

Để giải quyết vấn đề tài chính ở tầm chiến lược, chúng ta sẽ cần phải đưa ra được 2 quyết định quan trọng. Một là về thu hút vốn. Ở từng giai đoạn, chúng ta sẽ cần phải xác định tổng số vốn mà chúng ta cần vay hoặc gọi, tránh trường hợp bị thừa hoặc thiếu vốn. Hai là về sử dụng vốn. Chúng ta sẽ cần phân bổ chi phí và tài sản cho 7 mắt xích của hoạt động kinh doanh một cách hợp lý, để không có mắt xích nào bị mất cân đối, tránh trường hợp đầu tư quá nhiều cho một mắt xích, dẫn đến việc các mắt xích khác bị thiếu hụt.

Set-up bộ máy tổ chức

Set-up
bộ máy tổ chức

Sau khi hoạch định và thống nhất chiến lược, Bess Consulting sẽ thiết kế một bộ máy tổ chức hoàn chỉnh cho phòng tài chính của doanh nghiệp. Cụ thể, phòng sẽ có 3 nhóm công việc mang tính trụ cột: gọi vốn, kế toán, và phân tích tài chính. Trong thực tiễn ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng ta thường chỉ thấy mảng kế toán, thậm chí, cũng chưa có hoạt động kế toán để phục vụ công việc quản trị, mà mới chỉ đơn giản là để báo cáo thuế. Đây là hiện trạng mà chúng ta sẽ cần phải thay đổi để giải quyết bài toán tài chính.

Hỗ trợ vận hành

Hỗ trợ
vận hành

Hoàn tất chuyển giao bộ máy tổ chức, đội ngũ chuyên gia hàng đầu của Bess Consulting sẽ tiếp tục cố vấn trực tiếp về vận hành phòng tài chính cho doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, hàng quý, và các thời điểm doanh nghiệp cần phải đưa ra các quyết định đầu tư lớn. Đặc thù của quản lý tài chính là chúng ta sẽ cần phải lập dự toán kỹ càng với nhiều kịch bản, đặt ra các mục tiêu về thời gian rất chặt chẽ, và sau khi đưa vào triển khai, việc kiểm tra kịp thời và đánh giá liên tục các chỉ số tài chính là đặc biệt quan trọng.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

BƯỚC 1

GỬI THÔNG TIN
DOANH NGHIỆP

GỬI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn.

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn từ doanh nghiệp.

BƯỚC 2

HOẠCH ĐỊNH
CHIẾN LƯỢC

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Chúng tôi triển khai nghiên cứu và hoạch định 4 nhóm chiến lược tài chính cho doanh nghiệp, và gửi khách hàng.

BƯỚC 3

THỐNG NHẤT
KẾ HOẠCH

THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH

Sau khi khách hàng phản hồi và thống nhất về chiến lược, chúng tôi gửi kế hoạch triển khai cụ thể cho dự án tư vấn.

BƯỚC 4

KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Hai bên thống nhất các điều khoản chi tiết về hợp đồng dịch vụ tư vấn và ký kết để kích hoạt set-up phòng tài chính.

BƯỚC 5

SET-UP PHÒNG
TÀI CHÍNH

SET-UP PHÒNG TÀI CHÍNH

Chúng tôi thiết kế bộ máy tổ chức và hệ thống các vật phẩm đầu ra mẫu để nhân sự thực thi có thể dễ dàng làm theo.

BƯỚC 6

ĐÀO TẠO
CHUYỂN GIAO

ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO

Chúng tôi chuyển giao toàn bộ hệ thống tài liệu và trực tiếp đào tạo cách thức sử dụng cho nhân sự của doanh nghiệp.

BƯỚC 7

HỖ TRỢ
VẬN HÀNH

HỖ TRỢ VẬN HÀNH

Thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, chuyên gia của chúng tôi sẽ cố vấn cho đội ngũ lãnh đạo về mọi vấn đề vận hành.

BƯỚC 8

NGHIỆM THU
HỢP ĐỒNG

NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG

Kết thúc thời hạn tư vấn theo hợp đồng đã ký kết, Bess Consulting lập báo cáo nghiệm thu dự án và thực hiện thanh lý.

NGÀNH KINH DOANH

Bán lẻ

Bất động sản

Công nghệ

Dịch vụ F&B

Giải trí

Giáo dục

Hàng tiêu dùng

Làm đẹp

Thời trang

Y tế

CÁC LỰA CHỌN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Doanh nghiệp sẽ chỉ cần nêu ra vấn đề và cung cấp ngân sách triển khai, Bess & Company sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành công việc. Từ vấn đề mà doanh nghiệp đưa ra, chúng tôi nghiên cứu và xây dựng giải pháp chiến lược tối ưu nhất, sau đó, trực tiếp triển khai thực thi.

Chúng tôi chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động marketing tổng thể để xây dựng thương hiệu và mang khách hàng về cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ chỉ cần tập trung vào việc phát triển sản phẩm và vận hành sản xuất, Bess & Company sẽ chịu trách nhiệm phần còn lại.

Chúng tôi tìm kiếm các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ để trực tiếp đầu tư nguồn lực. Bên ngoài vốn đầu tư, chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động marketing tổng thể để doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu nhanh chóng.