Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dịch vụ Tư vấn

Quản trị

Nguồn nhân lực

Dựa trên sự am hiểu về bộ máy tổ chức

Dịch vụ Tư vấn

Quản trị

Nguồn nhân lực

Dựa trên sự am hiểu về bộ máy tổ chức

Trên thực tế, mắt xích nhân sự sẽ là một trong những mắt xích sẽ phải có đầu tiên. Tất cả những hoạch định về chiến lược của doanh nghiệp mà nếu như không có người thực thi, thì chúng cũng sẽ chỉ là ở trên giấy mà thôi. Vậy nên, bộ phận đầu tiên mà người chủ doanh nghiệp cần phải kiện toàn sẽ là: phòng nhân sự. Bài toán đặt ra cho phòng nhân sự đó là: Làm thế nào để đảm bảo doanh nghiệp sẽ có đủ người chịu trách nhiệm các mắt xích chuyên môn? Đồng thời, làm thế nào để đảm bảo các mắt xích đó sẽ thống nhất với nhau, làm việc với nhau một cách trơn tru? Theo đó, phòng nhân sự của một doanh nghiệp sẽ có 2 nhiệm vụ: Thứ nhất là phải đảm bảo được doanh nghiệp sẽ có đủ người về số lượng, tức là luôn có người phụ trách các công việc cần làm. Thứ hai là phải đảm bảo được cả yếu tố chất lượng của các nhân sự đó.

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Nghiên cứu và hoạch định chiến lược nguồn nhân lực, chỉ rõ nguồn tuyển dụng, cách thức thu hút, chính sách giữ chân, và các chương trình đào tạo phát triển nhân sự, cho từng vị trí công việc trong doanh nghiệp

Thiết kế, xây dựng và chuyển giao sơ đồ tổ chức, quy trình làm việc, quy tắc ứng xử, và hệ thống các tiêu chuẩn đầu ra mà tất cả các vị trí trong phòng nhân sự cần đáp ứng để triển khai chiến lược đã thống nhất

Cố vấn hàng tuần về các công việc: thiết lập mục tiêu, xây dựng kế hoạch, giao việc, và đưa ra các điều chỉnh của đội ngũ lãnh đạo trực tiếp cho tới khi họ có đầy đủ năng lực để quản lý vận hành một cách độc lập

Hoạch định chiến lược

Hoạch định
chiến lược

Để giải quyết bài toán nhân sự, Bess Consulting sẽ chia nhỏ các vị trí công việc trong doanh nghiệp và xác định cách thức tạo nguồn, thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ và đào tạo riêng biệt cho từng vị trí đó. Cụ thể, một công ty có thể sẽ có 4-5 cấp quản lý, và về thực thi, chúng ta sẽ có 7 mắt xích thực thi, kết hợp lại, chúng ta sẽ có một hệ thống các vị trí công việc hoàn chỉnh. Dựa trên nền tảng đó, chúng ta sẽ hoạch định chiến lược tuyển người, chiến lược giữ chân nhân sự, và chiến lược đào tạo phát triển nhân sự theo từng vị trí.

Set-up bộ máy tổ chức

Set-up
bộ máy tổ chức

Sau khi thống nhất chiến lược nguồn nhân lực với doanh nghiệp, chúng tôi tiến hành thiết kế bộ máy tổ chức phòng nhân sự với 3 nhóm vị trí công việc căn bản: tuyển dụng, hành chính, và đào tạo. Đặc thù của phòng nhân sự là phải giao tiếp với tất cả các phòng ban và thậm chí là cả ban giám đốc, nên các quy tắc và quy trình giao tiếp giữa phòng nhân sự và các phòng ban khác sẽ phải được mô tả rất rõ ràng. Chỉ cần bỏ sót một bước, rất có thể chúng ta sẽ bị hụt một thông tin rất quan trọng nào đó và đánh giá sai họ.

Hỗ trợ vận hành

Hỗ trợ
vận hành

Các chuyên gia hàng đầu về nhân sự của Bess Consulting cố vấn trực tiếp cho đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp trong các tình huống cụ thể khi vận hành phòng nhân sự, để đảm bảo sau 6-12 tháng, họ có thể quản lý độc lập. Trong thực tiễn, bài toán vận hành khó nhất về nhân sự sẽ nằm ở việc xác định các tiêu chí (KPIs) để đánh giá được hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng ta có thể sẽ cần phải giải quyết các mâu thuẫn xuất hiện trong nội bộ doanh nghiệp, giữa các cá nhân, các phòng ban, hoặc các cấp quản lý với nhau.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

BƯỚC 1

GỬI THÔNG TIN
DOANH NGHIỆP

GỬI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn.

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn từ doanh nghiệp.

BƯỚC 2

HOẠCH ĐỊNH
CHIẾN LƯỢC

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Chúng tôi triển khai nghiên cứu và hoạch định chiến lược nguồn nhân lực cụ thể cho doanh nghiệp, và gửi khách hàng.

BƯỚC 3

THỐNG NHẤT
KẾ HOẠCH

THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH

Sau khi khách hàng phản hồi và thống nhất về chiến lược, chúng tôi gửi kế hoạch triển khai cụ thể cho dự án tư vấn.

BƯỚC 4

KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Hai bên thống nhất các điều khoản chi tiết về hợp đồng dịch vụ tư vấn và ký kết để kích hoạt set-up phòng nhân sự.

BƯỚC 5

SET-UP PHÒNG
NHÂN SỰ

SET-UP PHÒNG NHÂN SỰ

Chúng tôi thiết kế bộ máy tổ chức và hệ thống các vật phẩm đầu ra mẫu để nhân sự thực thi có thể dễ dàng làm theo.

BƯỚC 6

ĐÀO TẠO
CHUYỂN GIAO

ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO

Chúng tôi chuyển giao toàn bộ hệ thống tài liệu và trực tiếp đào tạo cách thức sử dụng cho nhân sự của doanh nghiệp.

BƯỚC 7

HỖ TRỢ
VẬN HÀNH

HỖ TRỢ VẬN HÀNH

Thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, chuyên gia của chúng tôi sẽ cố vấn cho đội ngũ lãnh đạo về mọi vấn đề vận hành.

BƯỚC 8

NGHIỆM THU
HỢP ĐỒNG

NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG

Kết thúc thời hạn tư vấn theo hợp đồng đã ký kết, Bess Consulting lập báo cáo nghiệm thu dự án và thực hiện thanh lý.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình