Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Quản trị

Sản xuất

Tăng quy mô những vẫn đảm bảo chất lượng

Quản trị

Sản xuất

Tăng quy mô những vẫn đảm bảo chất lượng

Sản xuất quy mô lớn là một bài toán đầu tư và khi đầu tư thì chúng ta sẽ phải chắc chắn. Thứ nhất, chúng ta phải chắc chắn được là về đầu ra. Tức là, về nguyên lý, khi chúng ta muốn mở rộng thì nút thắt đầu tiên phải là: Đầu ra, thị trường có đón nhận không? Quy mô thị trường, chúng ta đánh giá được là ở mức độ bao nhiêu? Thứ cần phải chắc chắn thứ hai, đó là về nguồn cung. Tức là: Các nguồn cung có sẵn sàng không, có đầy đủ không, có dư thừa không? Yếu tố thứ ba, đó là về công nghệ. Tức là, chúng ta cần phải xem xem: Các công nghệ, như công nghệ sản xuất, công nghệ logistic, hay công nghệ bảo quản đã sẵn sàng chưa, đã đảm bảo chưa? Tất cả những yếu tố đó, chúng ta sẽ phải nghiên cứu trước và tất cả các dữ liệu phải là thực tế.

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Hoạch định chiến lược sản xuất tổng thể cho doanh nghiệp, dựa trên việc nghiên cứu chi tiết về mô hình kinh doanh, đặc thù sản phẩm, và chuỗi cung ứng sản xuất của ngành mà doanh nghiệp đang tham gia

Thiết kế, xây dựng và chuyển giao sơ đồ tổ chức, quy trình làm việc, quy tắc ứng xử, và hệ thống các tiêu chuẩn đầu ra mà tất cả các vị trí trong phòng sản xuất cần đáp ứng để triển khai chiến lược đã thống nhất

Cố vấn hàng tuần về các công việc: thiết lập mục tiêu, xây dựng kế hoạch, giao việc, và đưa ra các điều chỉnh của đội ngũ lãnh đạo trực tiếp cho tới khi họ có đầy đủ năng lực để quản lý vận hành một cách độc lập

Hoạch định chiến lược

Hoạch định
chiến lược

Về sản xuất, chúng ta sẽ cần phải giải quyết được cả 3 vấn đề về: thu mua đầu vào, thiết kế nhà máy (đi cùng với dây chuyền sản xuất và cung ứng dịch vụ), và kiểm soát chất lượng sản phẩm dịch vụ đầu ra. Tất cả sẽ tập trung trả lời câu hỏi: Làm cách nào để tạo ra số lượng lớn sản phẩm và kiểm soát được chất lượng của chúng? Để giải bài toán này, Bess Consulting tiến hành nghiên cứu chi tiết và ra quyết định chọn lựa 1 trong 4 phương án chiến lược tổng thể về sản xuất cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

Set-up bộ máy tổ chức

Set-up
bộ máy tổ chức

Dựa trên chiến lược sản xuất đã được hoạch định và thống nhất, chúng tôi thiết kế một bộ máy tổ chức tối ưu cho phòng sản xuất và chuyển giao cho đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp. Đặc biệt, hệ thống quy trình quản lý và thực thi sản xuất sẽ được mô tả rất chi tiết, nhằm giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào con người. Đây cũng chính là mấu chốt của việc gia tăng số lượng sản phẩm, gia tăng năng lực cung cấp dịch vụ cho thị trường, mà vẫn đảm bảo được chất lượng đồng đều và tối ưu được chi phí.

Hỗ trợ vận hành

Hỗ trợ
vận hành

Sau khi hoàn tất hoạch định chiến lược và set-up bộ máy phòng sản xuất, đội ngũ chuyên gia đầu ngành về vận hành của chúng tôi sẽ tiếp tục cố vấn cho đội ngũ quản lý sản xuất cho tới khi họ có đủ năng lực để vận hành hiệu quả một cách hoàn toàn độc lập. Đặc thù khi vận hành sản xuất, chúng ta sẽ cần phải tối ưu được 3 yếu tố: nguyên vật liệu, nhân lực, và quá trình lưu kho thành phẩm. Người quản lý sẽ phải có năng lực dự toán để thiết lập được một hệ thống mục tiêu sản xuất sát thực tiễn nhất có thể.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

BƯỚC 1

GỬI THÔNG TIN
DOANH NGHIỆP

GỬI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn.

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn từ doanh nghiệp.

BƯỚC 2

HOẠCH ĐỊNH
CHIẾN LƯỢC

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Chúng tôi triển khai nghiên cứu và hoạch định chiến lược sản xuất tổng thể cho doanh nghiệp, và gửi khách hàng.

BƯỚC 3

THỐNG NHẤT
KẾ HOẠCH

THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH

Sau khi khách hàng phản hồi và thống nhất về chiến lược, chúng tôi gửi kế hoạch triển khai cụ thể cho dự án tư vấn.

BƯỚC 4

KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Hai bên thống nhất các điều khoản chi tiết về hợp đồng dịch vụ tư vấn và ký kết để kích hoạt set-up phòng sản xuất.

BƯỚC 5

SET-UP PHÒNG
SẢN XUẤT

SET-UP PHÒNG SẢN XUẤT

Chúng tôi thiết kế bộ máy tổ chức và hệ thống các vật phẩm đầu ra mẫu để nhân sự thực thi có thể dễ dàng làm theo.

BƯỚC 6

ĐÀO TẠO
CHUYỂN GIAO

ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO

Chúng tôi chuyển giao toàn bộ hệ thống tài liệu và trực tiếp đào tạo cách thức sử dụng cho nhân sự của doanh nghiệp.

BƯỚC 7

HỖ TRỢ
VẬN HÀNH

HỖ TRỢ VẬN HÀNH

Thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, chuyên gia của chúng tôi sẽ cố vấn cho đội ngũ lãnh đạo về mọi vấn đề vận hành.

BƯỚC 8

NGHIỆM THU
HỢP ĐỒNG

NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG

Kết thúc thời hạn tư vấn theo hợp đồng đã ký kết, Bess Consulting lập báo cáo nghiệm thu dự án và thực hiện thanh lý.

NGÀNH KINH DOANH

Bán lẻ

Bất động sản

Công nghệ

Dịch vụ F&B

Giải trí

Giáo dục

Hàng tiêu dùng

Làm đẹp

Thời trang

Y tế

CÁC LỰA CHỌN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Doanh nghiệp sẽ chỉ cần nêu ra vấn đề và cung cấp ngân sách triển khai, Bess & Company sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành công việc. Từ vấn đề mà doanh nghiệp đưa ra, chúng tôi nghiên cứu và xây dựng giải pháp chiến lược tối ưu nhất, sau đó, trực tiếp triển khai thực thi.

Chúng tôi chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động marketing tổng thể để xây dựng thương hiệu và mang khách hàng về cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ chỉ cần tập trung vào việc phát triển sản phẩm và vận hành sản xuất, Bess & Company sẽ chịu trách nhiệm phần còn lại.

Chúng tôi tìm kiếm các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ để trực tiếp đầu tư nguồn lực. Bên ngoài vốn đầu tư, chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động marketing tổng thể để doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu nhanh chóng.