Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dịch vụ Tư vấn

Quản trị

Phân phối Bán hàng

Giải quyết nguồn gốc của doanh thu, doanh số

Dịch vụ Tư vấn

Quản trị

Phân phối Bán hàng

Giải quyết nguồn gốc của doanh thu, doanh số

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường mắc một sai lầm là chỉ tập trung đi bán trực tiếp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng cuối và xây một đội ngũ bán hàng trực tiếp rất lớn. Tuy nhiên, một đội ngũ dù lớn tới bao nhiêu, nhưng nếu phục vụ khách hàng trực tiếp, thì không thể nào nhân bản một cách nhanh chóng và cũng không thể nào tồn tại một cách bền vững. Nếu chúng ta là những bên sản xuất mà cũng lại trực tiếp đi bán, thì tức là chúng ta đi đang cạnh tranh với chính đối tác của mình. Rõ ràng, dưới một áp lực cạnh tranh lớn như vậy, một doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguồn lực rất hạn chế sẽ không thể mở rộng được. Cần phải nhấn mạnh lại một lần nữa rằng: Việc mà một doanh nghiệp cần làm không phải là bán hàng trực tiếp, mà là xây dựng một hệ thống phân phối.

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Nghiên cứu và hoạch định chiến lược để xây dựng và phát triển hệ thống kênh phân phối của doanh nghiệp, giúp khách hàng tiếp cận được sản phẩm dịch vụ một cách dễ dàng, tiện lợi, và nhanh chóng nhất có thể

Thiết kế, xây dựng và chuyển giao sơ đồ tổ chức, quy trình làm việc, và hệ thống các tiêu chuẩn đầu ra mà tất cả các vị trí trong phòng phân phối bán hàng cần đáp ứng để triển khai chiến lược đã thống nhất

Cố vấn hàng tuần về các công việc: thiết lập mục tiêu, xây dựng kế hoạch, giao việc, và đưa ra các điều chỉnh của đội ngũ lãnh đạo trực tiếp cho tới khi họ có đầy đủ năng lực để quản lý vận hành một cách độc lập

Hoạch định chiến lược

Hoạch định
chiến lược

Quá trình quản trị thương hiệu sẽ bao gồm 4 giai đoạn: tuyên bố, làm nhận diện, tạo bằng chứng, và cuối cùng, lan tỏa thương hiệu. Theo đó, Bess Consulting sẽ hoạch định bốn chiến lược tương ứng với 4 giai đoạn đó là: chiến lược tuyên ngôn thương hiệu (hay còn gọi là chiến lược định vị thương hiệu), chiến lược nhận diện thương hiệu, chiến lược tạo bằng chứng và chiến lược lan tỏa thương hiệu. Mặt khác, cả 4 chiến lược này cũng sẽ cần phải tuân theo chiến lược chiến lược kinh doanh tổng của cấp trên.

Set-up bộ máy tổ chức

Set-up
bộ máy tổ chức

Thông thường có rất ít doanh nghiệp có phòng thương hiệu riêng, đặc biệt là tại các doanh nghiệp SME và Startup. Trong thực tiễn, các công ty thường sẽ chỉ thiết kế một phòng ban chuyên môn nào đó kiêm luôn nhiệm vụ của phòng thương hiệu và thậm chí là họ cũng quên luôn việc thiết kế bộ máy cho phòng thương hiệu. Đó cũng là một trong những lý do khiến chúng ta bị ì ạch và rất khó đi. Mặc dù cấu trúc phòng thương hiệu sẽ phụ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp, nó vẫn sẽ luôn phải có đầy đủ các mắt xích.

Hỗ trợ vận hành

Hỗ trợ
vận hành

Sau khi thống nhất về chiến lược thương hiệu và hoàn tất việc set-up phòng thương hiệu, chuyên gia của Bess Consulting sẽ triển khai hoạt động cố vấn định kỳ cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao để giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. Trong thực tiễn vận hành phòng thương hiệu, người quản lý sẽ thường gặp nhiều khó khăn trong việc thiết lập mục tiêu, đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu của hoạt động này, và xử lý các rủi ro liên quan đến hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

BƯỚC 1

GỬI THÔNG TIN
DOANH NGHIỆP

GỬI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn.

Bess Consulting tiếp nhận vấn đề và đề xuất tư vấn từ doanh nghiệp.

BƯỚC 2

HOẠCH ĐỊNH
CHIẾN LƯỢC

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Chúng tôi triển khai nghiên cứu và hoạch định 2 nhóm chiến lược để phát triển kênh phân phối, và gửi khách hàng.

BƯỚC 3

THỐNG NHẤT
KẾ HOẠCH

THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH

Sau khi khách hàng phản hồi và thống nhất về chiến lược, chúng tôi gửi kế hoạch triển khai cụ thể cho dự án tư vấn.

BƯỚC 4

KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Hai bên thống nhất điều khoản chi tiết về hợp đồng dịch vụ tư vấn và ký kết để kích hoạt set-up phòng phân phối bán hàng.

BƯỚC 5

SET-UP PHÒNG
PHÂN PHỐI

SET-UP PHÒNG PHÂN PHỐI BÁN HÀNG

Chúng tôi thiết kế bộ máy tổ chức và hệ thống các vật phẩm đầu ra mẫu để nhân sự thực thi có thể dễ dàng làm theo.

BƯỚC 6

ĐÀO TẠO
CHUYỂN GIAO

ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO

Chúng tôi chuyển giao toàn bộ hệ thống tài liệu và trực tiếp đào tạo cách thức sử dụng cho nhân sự của doanh nghiệp.

BƯỚC 7

HỖ TRỢ
VẬN HÀNH

HỖ TRỢ VẬN HÀNH

Thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, chuyên gia của chúng tôi sẽ cố vấn cho đội ngũ lãnh đạo về mọi vấn đề vận hành.

BƯỚC 8

NGHIỆM THU
HỢP ĐỒNG

NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG

Kết thúc thời hạn tư vấn theo hợp đồng đã ký kết, Bess Consulting lập báo cáo nghiệm thu dự án và thực hiện thanh lý.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình