Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
METHODOLOGY
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ GỐC S.O.M®

METHODOLOGY

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ GỐC S.O.M®

Lý thuyết quản trị đầu tiên do người Việt Nam nghiên cứu và phát triển giúp SME và Startup có một framework thực tiễn để mở rộng quy mô.

PROBLEM

VẤN ĐỀ LỚN NHẤT KHI HỢP TÁC LÀ

CÓ QUÁ NHIỀU GÓC NHÌN KHÁC NHAU

Bắt đầu hợp tác với các doanh nghiệp SME và Startup từ năm 2009, chúng tôi nhận ra một vấn đề rất lớn là phần lớn đội ngũ nhân sự của các công ty này chưa có nền tảng vững vàng về quản trị hoặc hiểu về quản trị theo các cách rất khác với Bess & Company. Có rất nhiều trường hợp, chúng tôi đã thống nhất hướng đi với đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, nhưng sau đó, chính những người lãnh đạo này lại gặp vấn đề là không thể chuyển giao cho các nhân sự cấp ở cấp thấp hơn. Bên cạnh đó, chính các chuyên gia bên trong đội ngũ của chúng tôi khi đó cũng có những cách nhìn khác nhau về quản trị. Tất cả những điều đó đã khiến quá trình làm việc giữa chúng tôi và đối tác gặp rất nhiều khó khăn, khi mà các bên không thể đồng thuận được các giải pháp triển khai.
Nguyên nhân sâu xa của vấn đề này chính là: tồn tại rất nhiều lý thuyết và mô hình khác nhau về quản trị và kinh doanh đang được lưu truyền, một số thậm chí còn mâu thuẫn nhau. Không những vậy, phần lớn các lý thuyết và mô hình này cũng rất khó để các đối tác của chúng tôi, các doanh nghiệp SME và Startup, có thể áp dụng được trong thực tiễn. Vì lẽ đó, Bess & Company đã quyết định phải tập trung nguồn lực để giải quyết bài toán này, trước khi chính thức hợp tác với các doanh nghiệp

WHAT IS S.O.M®?

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ GỐC

S.O.M® LÀ GÌ?

S.O.M® viết đầy đủ là “Strategy – Organization – Managing”, tên gọi của 3 bước lớn trong công việc quản trị kinh doanh của một người lãnh đạo doanh nghiệp: (1) Hoạch định chiến lược, (2) thiết kế bộ máy tổ chức, và (3) Quản lý vận hành tổ chức. Đây cũng là công thức quản trị do Bess & Company nghiên cứu để ứng dụng vào tất cả các loại mô hình kinh doanh và toàn bộ 7 mắt xích chuyên môn trong một doanh nghiệp, bao gồm: (1) Thương hiệu, (2) Sản phẩm, (3) Sản xuất, (4) Phân phối và bán hàng, (5) Truyền thông, (6) Nhân sự, và (7) Tài chính.
Mô hình quản trị gốc S.O.M® được xây dựng dành cho người làm chủ và những người chịu trách nhiệm điều hành doanh nghiệp ở các cấp lãnh đạo cao nhất.

STRATEGY

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Hoạch định chiến lược là công việc đầu tiên mà một người lãnh đạo doanh nghiệp cần phải làm, và phải làm một cách có cơ sở. Tức là, nếu chúng ta muốn đạt được một mục tiêu nào đó, chúng ta phải chỉ rõ cho người khác: Mục tiêu cuối cùng mà tôi mong muốn là gì? Sau đó, chúng ta cũng phải chỉ ra: Cách thức đạt được cái mục tiêu đó như thế nào? Khi chỉ được rõ đường như vậy, người kia họ mới có thể làm đúng với cái mong muốn của chúng ta. Việc đi định hướng này được gọi là hoạch định chiến lược. Theo đó, hoạch định chiến lược có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ ra cái đích cuối cùng cần đến và cách thức để đi đến được cái đích đó.

ORGANIZATION

THIẾT KẾ TỔ CHỨC

Khi đã có chiến lược, chúng ta sẽ tiếp tục phải giải quyết bài toán liên chuyên môn. Tức là, trên thực tế, trong mục tiêu lớn của chúng ta có thể sẽ có rất nhiều những công việc cần phải làm, hoặc thậm chí là sẽ cần có rất nhiều người cùng tham gia thực hiện. Ví dụ như trong một tổ chức, mỗi người sẽ chịu một trách nhiệm, thì bài toán đặt ra: Làm thế nào để những người đó họ có thể phối hợp được với nhau, tức là họ vừa thực hiện được đúng nhiệm vụ của họ và vừa phải phối hợp chéo được với nhau? Lúc này, chúng ta có một khái niệm gọi là: thiết kế bộ máy tổ chức. Thiết kế bộ máy tổ chức có nghĩa là: Chúng ta sẽ xây một quy trình để các mắt xích đó chúng sẽ được móc nối với nhau, kết hợp với nhau, để đạt được một mục tiêu chung. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải xây dựng một bộ quy tắc ứng xử mà các đối tượng đó cần phải tuân theo, để hài hoà được lợi ích của tất cả các bên.

STRATEGY

QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Bước cuối cùng trong quản trị theo mô hình S.O.M® chính là quản lý vận hành. Tức là, khi chúng ta đã định hướng cho người người thực thi rồi, chúng ta cũng đã xây ra quy trình rồi, thì chúng ta cũng phải giải quyết được các vấn đề cụ thể ở từng giai đoạn triển khai. Chúng ta sẽ phải xem ở từng giai đoạn này, chúng ta sẽ đặt mục tiêu, chúng ta sẽ lập kế hoạch cụ thể ra sao, chúng ta giao việc cho những người cụ thể nào, rồi chúng ta kiểm tra, chúng ta đánh giá, chúng ta tạo động lực cho họ, và phải giúp họ phát triển lên. Nếu doanh nghiệp có rất nhiều lãnh đạo giỏi và họ tạo được một môi trường tốt cho các nhân sự phát triển, thì lúc này doanh nghiệp mới bắt đầu lớn lên được. Đây chính là ý nghĩa của công việc quản lý vận hành.

FREE DOWNLOAD

TẢI VỀ CUỐN SÁCH S.O.M® - THE BESS WAY

Đây là cuốn sách 208 trang đang được chia sẻ miễn phí của chương trình đào tạo quản trị kinh doanh Lean MBA®

EBOOK

Nguyên lý quản trị kinh doanh

S.O.M® - The Bess Way