Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
CORPORATE CONSULTING
Tư vấn quản trị công ty

SERVICE

DỊCH VỤ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Bess & Company chỉ ra vấn đề hệ thống nằm sau hiệu suất kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp, từ đó hoạch định lại chiến lược, tổ chức lại bộ máy, và từng bước hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi theo một lộ trình cụ thể.

PROBLEM

NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY VẤN ĐỀ

DOANH NGHIỆP ĐANG GẶP LỖI HỆ THỐNG

Doanh thu sụt giảm mà không thể xác định được nguyên nhân

Chi phí quá cao, doanh nghiệp có nguy cơ bị ngắt dòng tiền

Nội bộ liên tục có mâu thuẫn, xung đột, và khó thể đồng thuận

SOLUTION

LỘ TRÌNH 2 GIAI ĐOẠN

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Chúng tôi tái cấu trúc lại nền tảng quản trị, sau đó, đào tạo bổ sung các nhân sự phù hợp, và cuối cùng, đào tạo chuyển giao cho doanh nghiệp.

GIAI ĐOẠN 1: TÁI CẤU TRÚC NỀN TẢNG

1.1. Nghiên cứu nền kinh tế

Trước hết, chúng tôi nghiên cứu toàn bộ các ngành và mô hình kinh doanh một cách hệ thống để đảm bảo các quyết định chiến lược của doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tích cực bởi vĩ mô.

Đi sâu vào từng mô hình kinh doanh, chúng tôi sẽ chỉ ra tất cả các phân khúc thị trường theo khu vực địa lý và mức chi trả, để có được một bức tranh tổng về tất cả các cơ hội kinh doanh.

Khi đã có dữ liệu về từng mô hình kinh doanh, chúng tôi sẽ đánh giá tiềm năng của chúng về các tiêu chí: tiềm năng khách hàng, sức mạnh đối thủ, đối tác hỗ trợ, và năng lực doanh nghiệp.
 
2.1. Chiến lược cấp công ty

Chúng tôi đề xuất tầm nhìn về ngành và thị trường mà công ty sẽ có lợi thế nhất, đồng thời, xây dựng lộ trình từng bước mở rộng các công ty con, các đơn vị kinh doanh trực thuộc công ty.

Chúng tôi đưa ra phương án định vị phù hợp nhất cho từng đơn vị kinh doanh của công ty, đảm bảo rằng họ có thể phục vụ được khách hàng tốt hơn đối thủ và được hỗ trợ bởi các đối tác.

Để cụ thể hoá các chiến lược cấp cao, chúng tôi tiếp tục đi chi tiết chiến lược ở các chuyên môn: thương hiệu, sản phẩm, sản xuất, phân phối bán hàng, truyền thông, nhân sự và tài chính.

3.1. Xây lại sơ đồ tổ chức công ty

Chúng tôi nghiên cứu chi tiết mô hình kinh doanh để phân tách rõ từng vị trí công việc, từ đó, thiết kế một sơ đồ bộ máy tổ chức tối ưu cho toàn bộ công ty, đảm bảo không chồng chéo.

Ở từng vị trí công việc trong sơ đồ tổ chức, chúng tôi chỉ ra rõ nhiệm vụ, đầu ra, đầu vào, tiêu chí đánh giá, và bộ khung năng lực chuẩn mà người đảm nhận vị trí này cần phải đáp ứng được.

Chúng tôi thiết kế quy trình làm việc cho toàn công ty một cách hệ thống, từ thực thi cho tới quản lý, từ quy trình riêng của từng vị trí công việc cho tới quy trình liên vị trí, liên phòng ban.

GIAI ĐOẠN 2: ÁP DỤNG CHUYỂN ĐỔI

1.1. Rà soát nguồn lực hiện có

Chúng tôi ra soát lại nguồn nhân lực mà doanh nghiệp đang sở hữu để xác định chính xác nhu cầu tuyển dụng bổ sung nhân sự quản lý và thực thi phù hợp chiến lược mới, cơ cấu mới.

Chúng tôi xây dựng chương trình tuyển dụng, tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao của Bess & Company và sàng lọc thị trường lao động, thu hút đủ nhân sự cho doanh nghiệp.

Bess & Company đào tạo gia nhập cho nhân sự cho các nhân sự mới tuyển bổ sung, đảm bảo họ nắm bắt được mô tả công việc và văn hoá cốt lõi mà doanh nghiệp đã gây dựng được.

2.1. Đào tạo chiến lược và tổ chức

Chúng tôi trực tiếp đào tạo chuyên sâu về hệ thống chiến lược và bộ máy tổ chức mới của công ty cho từng vị trí quản lý trong doanh nghiệp, và cung cấp đầy đủ công cụ cho họ vận hành.

Chúng tôi liên tục theo dõi quá trình vận hành doanh nghiệp của đội ngũ quản lý, đưa ra các tư vấn điều chỉnh trong tối thiểu 3 tháng, đảm bảo đội ngũ hiểu rõ chiến lược và bộ máy mới.

Chúng tôi trực tiếp thu thập thông tin từ các nhân sự trong suốt quá trình chuyển đổi, đảm bảo từng vấn đề nhỏ nhất sẽ được làm rõ và xử lý kịp thời, giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định.

3.1. Báo cáo kết quả triển khai

Cuối mỗi tháng và cuối toàn bộ dự án, chúng tôi lập báo kết quả triển khai chi tiết cho doanh nghiệp, chỉ rõ tất cả các vấn đề tồn đọng và định hướng điều chỉnh cụ thể tiếp theo.

Cuối mỗi tháng, Bess & Company sẽ nhận phí dịch vụ trả cố định theo hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp và hoàn trả các khoản ngân sách được cấp không sử dụng hết.

Khi các hạng mục công việc và các nghĩa vụ tài chính của hai bên cũng đã được hoàn tất, hợp đồng dịch vụ sẽ được thanh lý, Bess & Company chính thức rời khỏi doanh nghiệp.

BENEFIT

CHUYỂN ĐỔI HOÁ THÀNH CÔNG

CHO GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG MỚI

Kiện toàn nhân sự thành một đội ngũ thống nhất và gắn kết

Bỏ mọi khoản chi vô ích, tạo dòng tiền ổn định cho doanh nghiệp

Lấy lại đà tăng trưởng cho doanh số, doanh thu và thị phần

HOW YOU PAY IT

Trả phí cố định theo tháng

TIẾT KIỆM 60% SO VỚI TỰ LÀM

SME và Startup không phải đầu tư ngân sách cho việc tuyển dụng, chọn lọc đội ngũ quản trí và quản lý cấp cao, không phải đầu tư ngân sách cho việc đào tạo, phát triển năng lực, và không phải đầu tư ngân sách cho các hoạt động hỗ trợ, gắn kết, hay văn phòng, không phải đầu tư ngân sách cho việc quản lý hiệu suất, thuyên chuyển, sa thải, và đặc biệt, không phải đầu tư rất nhiều ngân sách cho việc tuyển dụng lại, đào tạo lại. Nhờ đó, doanh nghiệp sẽ có thể tiết kiệm được 60% khi sử thuê ngoài đội ngũ quản trị và thực thi hiệu suất cao của Bess & Company.

GẶP GỠ CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI

Để được nghiên cứu doanh nghiệp và xác định vấn đề
(Business Auditing®) hoàn toàn miễn phí

Để được nghiên cứu doanh nghiệp và xác định vấn đề (Business Auditing®) hoàn toàn miễn phí