Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tác giả:

Thùy Nguyên

© Bản quyền thuộc về Bess & Company

Quản trị nguồn nhân lực

Cuốn sách bao gồm bốn phần: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, Hoạch định chiến lược quản trị nguồn nhân lực, Thiết kế bộ máy phòng nhân sự, và quản lý vận hành phòng nhân sự. Từ đó, bạn có thể ứng dụng các lý thuyết, tư duy để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự trong tổ chức, giúp tổ chức có thể mở rộng quy mô kinh doanh.

Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực
Chương 2: Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực
Chương 3: Thiết kế bộ máy tổ chức phòng nhân sự
Chương 4: Quản lý vận hành phòng nhân sự

Hoàn thành biểu mẫu để tải xuống tài liệu miễn phí.

Các nhãn hiệu: Bess Business School, Bess Career, The Bess Review, Marsal và chương trình Lean MBA thuộc quyền sở hữu của Bess & Company.
Bản quyền thuộc về Bess & Company. Vui lòng không Reup dưới mọi hình thức khi chưa thông báo và được cấp phép.