Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tác giả:

Thùy Nguyên

© Bản quyền thuộc về Bess & Company

Quản trị phân phối và bán hàng

Cuốn sách bao gồm bốn phần: Tổng quan về quản trị phân phối và bán hàng, Hoạch định chiến lược phân phối và bán hàng, Thiết kế bộ máy phòng phân phối và bán hàng, và Quản lý vận hành phòng phân phối và bán hàng. Từ đó, bạn có thể ứng dụng các lý thuyết, ý tưởng kinh doanh để giải quyết các vấn đề làm thế nào để khách hàng có thể tiếp cận và mua hàng một cách dễ dàng nhất, làm thế nào để có thể bán được hàng để tạo ra nguồn doanh thu chính cho doanh nghiệp của mình.

Chương 1: Tổng quan về quản trị phân phối & bán hàng
Chương 2: Hoạch định chiến lược phân phối & bán hàng
Chương 3: Thiết kế bộ máy tổ chức phòng phân phối & bán hàng
Chương 4: Quản lý vận hành phòng phân phối & bán hàng

Hoàn thành biểu mẫu để tải xuống tài liệu miễn phí.

Các nhãn hiệu: Bess Business School, Bess Career, The Bess Review, Marsal và chương trình Lean MBA thuộc quyền sở hữu của Bess & Company.
Bản quyền thuộc về Bess & Company. Vui lòng không Reup dưới mọi hình thức khi chưa thông báo và được cấp phép.