Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tác giả:

Thùy Nguyên

© Bản quyền thuộc về Bess & Company

Quản trị sản phẩm

Cuốn sách bao gồm bốn phần: Tổng quan về quản trị sản phẩm, Hoạch định chiến lược sản phẩm, Thiết kế bộ máy phòng sản phẩm , và quản lý vận hành phòng sản phẩm. Từ đó, bạn có thể nắm được vai trò của việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm với doanh nghiệp. Đồng thời, bạn có thể nắm được những công việc, đầu ra chính và những vấn đề gặp phải của công việc quản trị sản phẩm. Từ đó, ban có thể ứng dụng các lý thuyết, ý tưởng, và giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị sản phẩm cho doanh nghiệp.

Chương 1: Tổng quan về quản trị sản phẩm
Chương 2: Hoạch định chiến lược sản phẩm
Chương 3: Thiết kế bộ máy tổ chức phòng sản phẩm
Chương 4: Quản lý vận hành phòng sản phẩm

Hoàn thành biểu mẫu để tải xuống tài liệu miễn phí.

Các nhãn hiệu: Bess Business School, Bess Career, The Bess Review, Marsal và chương trình Lean MBA thuộc quyền sở hữu của Bess & Company.
Bản quyền thuộc về Bess & Company. Vui lòng không Reup dưới mọi hình thức khi chưa thông báo và được cấp phép.