Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tác giả:

Thùy Nguyên

© Bản quyền thuộc về Bess & Company

Quản trị sản xuất

Cuốn sách bao gồm bốn phần: Tổng quan về quản trị sản xuất, Hoạch định chiến lược sản xuất, Thiết kế bộ máy sản xuất, và Quản lý vận hành phòng sản xuất. Từ đó, bạn có thể ứng dụng các lý thuyết, ý tưởng kinh doanh để giải quyết các vấn đề như làm thế nào để tối ưu hóa quá trình sản xuất, làm thế nào để cải thiện chất lượng sản phẩm và làm thế nào để tối ưu hóa nguồn lực nhân sự trong hoạt động này.

Chương 1: Tổng quan về quản trị sản xuất
Chương 2: Hoạch định chiến lược sản xuất
Chương 3: Thiết kế bộ máy tổ chức phòng sản xuất
Chương 4: Quản lý vận hành phòng sản xuất

Hoàn thành biểu mẫu để tải xuống tài liệu miễn phí.

Các nhãn hiệu: Bess Business School, Bess Career, The Bess Review, Marsal và chương trình Lean MBA thuộc quyền sở hữu của Bess & Company.
Bản quyền thuộc về Bess & Company. Vui lòng không Reup dưới mọi hình thức khi chưa thông báo và được cấp phép.