Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tác giả:

Thùy Nguyên

© Bản quyền thuộc về Bess & Company

Quản trị thương hiệu

Cuốn sách bao gồm năm phần: Tổng quan về quản trị thương hiệu, Đầu ra của công việc quản trị thương hiệu, Hoạch định chiến lược thương hiệu, Thiết kế bộ máy phòng thương hiệu và quản lý vận hành phòng thương hiệu. Từ đó, bạn có thể hiểu được tầm quan trọng của công việc làm thương hiệu đối với một doanh nghiệp. Đồng thời, bạn có thể ứng dụng các lý thuyết, ý tưởng để giải quyết các vấn liên quan tới việc xây dựng thương hiệu trong quá trình kinh doanh của công ty, giúp doanh nghiệp của bạn có những hướng đi chính xác và tối ưu trong công việc quản trị thương hiệu.

Chương 1: Tổng quan về quản trị thương hiệu
Chương 2: Đầu ra của quản trị thương hiệu
Chương 3: Hoạch định chiến lược thương hiệu
Chương 4: Thiết kế bộ máy tổ chức phòng thương hiệu
Chương 5: Quản lý vận hành phòng thương hiệu

Hoàn thành biểu mẫu để tải xuống tài liệu miễn phí.

Các nhãn hiệu: Bess Business School, Bess Career, The Bess Review, Marsal và chương trình Lean MBA thuộc quyền sở hữu của Bess & Company.
Bản quyền thuộc về Bess & Company. Vui lòng không Reup dưới mọi hình thức khi chưa thông báo và được cấp phép.