Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tác giả:

Thùy Nguyên

© Bản quyền thuộc về Bess & Company

Quản trị truyền thông

Cuốn sách bao gồm bốn phần: Tổng quan về quản trị truyền thông, Hoạch định chiến lược truyền thông, Thiết kế bộ máy phòng truyền thông, và quản lý vận hành phòng truyền thông. Từ đó, bạn có thể ứng dụng các lý thuyết, ý tưởng kinh doanh để giải quyết các vấn đề như làm thế nào để xây dựng một chiến lược truyền thông hiệu quả, làm thế nào để tối ưu hóa sự tương tác với khách hàng và làm thế nào để đảm bảo thông điệp được truyền đạt một cách hiệu quả nhất.

Chương 1: Tổng quan về quản trị truyền thông
Chương 2: Hoạch định chiến lược truyền thông
Chương 3: Thiết kế bộ máy tổ chức phòng truyền thông
Chương 4: Quản lý vận hành phòng truyền thông

Hoàn thành biểu mẫu để tải xuống tài liệu miễn phí.

Các nhãn hiệu: Bess Business School, Bess Career, The Bess Review, Marsal và chương trình Lean MBA thuộc quyền sở hữu của Bess & Company.
Bản quyền thuộc về Bess & Company. Vui lòng không Reup dưới mọi hình thức khi chưa thông báo và được cấp phép.