Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
CORPORATE CONSULTING
Tư vấn quản trị công ty

SERVICE

DỊCH VỤ TỐI ƯU VẬN HÀNH

Bess & Company chỉ ra vấn đề hệ thống nằm sau hiệu suất kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp, từ đó hoạch định lại chiến lược, tổ chức lại bộ máy, và từng bước hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi theo một lộ trình cụ thể.

PROBLEM

GẶP VẤN ĐỀ VỀ CON NGƯỜI VÀ QUY TRÌNH

DOANH NGHIỆP ĐANG ĐI RẤT CHẬM

Doanh số, doanh thu không ổn định, tăng trưởng rất chậm

Chi phí quá cao, tỉ suất lợi nhuận thấp hơn đối thủ cạnh tranh

Nhân sự ra vào công ty liên tục khiến bộ máy thiếu sự ổn định

SOLUTION

LỘ TRÌNH 2 GIAI ĐOẠN

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Chúng tôi rà soát lại toàn bộ hệ thống chiến lược, bộ máy tổ chức, và báo cáo kết quả kinh doanh, từ đó, tối ưu lại quy trình vận hành và trực tiếp đào tạo đội ngũ quản lý trực tiếp của doanh nghiệp.

GIAI ĐOẠN 1: TỐI ƯU QUY TRÌNH VÀ CÔNG NGHỆ

1.1. Phân tích báo cáo kinh doanh

Thu thập đầy đủ báo kinh doanh ở tất cả các bộ phận chuyên môn của doanh nghiệp, chúng tôi phân tích và xác định chi tiết từng vị trí, các mắt xích yếu nhất trong doanh nghiệp.

Rà soát lại toàn bộ hệ thống chiến lược và quy trình hiện có của doanh nghiệp, chúng tôi xác định các bước quy trình bị thiếu, bị sai, hoặc bị chồng chéo, khiến hiệu suất suy giảm.

Chúng tôi trực tiếp phỏng vấn từng nhân sự trong doanh nghiệp, đảm bảo không bỏ sót các vấn đề thực tiễn mà họ đang gặp phải trong quá trình quản lý và thực thi của mình.

 
2.1. Hoàn thiện mô tả công việc

Chúng tôi tối ưu lại sơ đồ tổ chức công ty và hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống mô tả công việc, từ vai trò, trách nhiệm, tới KPIs, và khung năng lực của từng vị trí trong bộ máy của doanh nghiệp.

Chúng tôi set-up lại quy trình vận hành chuẩn 6 bước theo mô hình quản trị gốc S.O.M® của Bess & Company, giúp đội ngũ quản lý có một guideline chuẩn để thực hiện công việ của mình.

Sau quy trình quản lý, chúng tôi xuống từng vị trí thực thi để tối ưu lại quy trình làm việc của họ, giảm thiểu chồng chéo liên vị trí và gia tăng tối đa hiệu suất làm việc một cách toàn diện.

3.1. Xây dựng hệ thống biểu mẫu

Chúng tôi trực tiếp xây dựng hệ thống biểu mẫu chuẩn và thống nhất trong toàn công ty, giúp cho người quản lý và người quản lý ở tất cả các bộ phận giao tiếp một cách dễ dàng và thông suốt.

Chúng tôi đánh giá chính xác nhu cầu ứng dụng các công nghệ quản lý hiện đại nhất của doanh nghiệp, đảm bảo mọi chi phí đầu tư nếu có phải xứng đáng với hiệu quả mang lại.

Theo nhu cầu bổ sung công nghệ đã được đánh giá, chúng tôi tiến hành bổ sung các ứng dụng, phần mềm vào doanh nghiệp, để nâng cao tối đa hiệu suất lao động một cách nhanh chóng.

GIAI ĐOẠN 2: ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ VẬN HÀNH

1.1. Rà soát nguồn lực hiện có

Chúng tôi ra soát lại nguồn nhân lực mà doanh nghiệp đang sở hữu để xác định chính xác nhu cầu tuyển dụng bổ sung nhân sự quản lý và thực thi phù hợp chiến lược mới, cơ cấu mới.

Chúng tôi xây dựng chương trình tuyển dụng, tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao của Bess & Company và sàng lọc thị trường lao động, thu hút đủ nhân sự cho doanh nghiệp.

Bess & Company đào tạo gia nhập cho nhân sự cho các nhân sự mới tuyển bổ sung, đảm bảo họ nắm bắt được mô tả công việc và văn hoá cốt lõi mà doanh nghiệp đã gây dựng được.

2.1. Đào tạo quy trình vận hành

Chúng tôi trực tiếp đào tạo chuyên sâu về quy trình vận hành 6 bước chuyên nghiệp cho đội ngũ quản lý: đặt mục tiêu, lập kế hoạch, đo lường, kiểm tra, đánh giá, và điều chỉnh.

Bên cạnh phần cứng là quy trình vận hành, chúng tôi tiếp tục đào tạo các kỹ năng mềm về lãnh đạo cho đội ngũ quản lý, giúp họ định vị bản thân, thấu hiểu nhân sự, và ứng xử phù hợp.

Chúng tôi liên tục theo dõi quá trình vận hành doanh nghiệp của đội ngũ quản lý, đưa ra các tư vấn điều chỉnh trong tối thiểu 3 tháng, đảm bảo đội ngũ nâng cao được hiệu suất.

3.1. Báo cáo kết quả triển khai

Cuối mỗi tháng và cuối toàn bộ dự án, chúng tôi lập báo kết quả triển khai chi tiết cho doanh nghiệp, chỉ rõ tất cả các vấn đề tồn đọng và định hướng điều chỉnh cụ thể tiếp theo.

Cuối mỗi tháng, Bess & Company sẽ nhận phí dịch vụ trả cố định theo hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp và hoàn trả các khoản ngân sách được cấp không sử dụng hết.

Khi các hạng mục công việc và các nghĩa vụ tài chính của hai bên cũng đã được hoàn tất, hợp đồng dịch vụ sẽ được thanh lý, Bess & Company chính thức rời khỏi doanh nghiệp.

BENEFIT

X3 HIỆU SUẤT LAO ĐỘNG

CHỈ SAU 3 THÁNG ĐỒNG HÀNH

Doanh số, doanh thu không ổn định, tăng trưởng rất chậm

Chi phí quá cao, tỉ suất lợi nhuận thấp hơn đối thủ cạnh tranh

Nhân sự ra vào công ty liên tục khiến bộ máy thiếu sự ổn định

HOW YOU PAY IT

Trả phí cố định theo tháng

TIẾT KIỆM 60% SO VỚI TỰ LÀM

SME và Startup không phải đầu tư ngân sách cho việc tuyển dụng, chọn lọc đội ngũ quản trí và quản lý cấp cao, không phải đầu tư ngân sách cho việc đào tạo, phát triển năng lực, và không phải đầu tư ngân sách cho các hoạt động hỗ trợ, gắn kết, hay văn phòng, không phải đầu tư ngân sách cho việc quản lý hiệu suất, thuyên chuyển, sa thải, và đặc biệt, không phải đầu tư rất nhiều ngân sách cho việc tuyển dụng lại, đào tạo lại. Nhờ đó, doanh nghiệp sẽ có thể tiết kiệm được 60% khi sử thuê ngoài đội ngũ quản trị và thực thi hiệu suất cao của Bess & Company.

GẶP GỠ CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI

Để được nghiên cứu doanh nghiệp và xác định vấn đề
(Business Auditing®) hoàn toàn miễn phí

Để được nghiên cứu doanh nghiệp và xác định vấn đề (Business Auditing®) hoàn toàn miễn phí