Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Gia nhập
Bess & Company

Làm việc tại Bess & Company

Bess & Company là công ty dẫn đầu về hỗ trợ quản trị cho các doanh nghiệp mới bắt đầu trên toàn cầu, bao gồm các Startups và SMEs giai đoạn khởi nghiệp. Chúng tôi luôn chào đón bạn gia nhập Bess & Company bất kỳ lúc nào, dù bạn đã là một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó hay còn đang chỉ mới bắt đầu hành trình phát triển sự nghiệp của mình.

Nếu bạn thực sự quan tâm đến việc: (i) Nghiên cứu kinh doanh, (ii) Hoạch định chiến lược, (iii) Thiết kế tổ chức, (iv) Xây dựng kế hoạch, và (v) Quản lý thực thi, hay bạn chỉ đơn giản là đang rất muốn làm điều gì đó cho các Startups và SMEs, hãy liên hệ với Bess & Company, chúng ta sẽ thảo luận về cách thức để đồng hành và phát triển.

Dõi theo chúng tôi tại:

Gửi thông tin Ứng tuyển