Bess & Company

Gia nhập
Bess & Company

Làm việc tại Bess & Company

Bess & Company là công ty dẫn đầu về hỗ trợ quản trị cho các doanh nghiệp mới bắt đầu trên toàn cầu, bao gồm các Startups và SMEs giai đoạn khởi nghiệp. Chúng tôi luôn chào đón bạn gia nhập Bess & Company bất kỳ lúc nào, dù bạn đã là một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó hay còn đang chỉ mới bắt đầu hành trình phát triển sự nghiệp của mình.

Nếu bạn thực sự quan tâm đến việc: (i) Nghiên cứu kinh doanh, (ii) Hoạch định chiến lược, (iii) Thiết kế tổ chức, (iv) Xây dựng kế hoạch, và (v) Quản lý thực thi, hay bạn chỉ đơn giản là đang rất muốn làm điều gì đó cho các Startups và SMEs, hãy liên hệ với Bess & Company, chúng ta sẽ thảo luận về cách thức để đồng hành và phát triển.

Dõi theo chúng tôi tại:

Gửi thông tin Ứng tuyển

Nhân viên thực thi

Người đang sở hữu doanh nghiệp hoặc đang chuẩn bị khởi nghiệp

Giải quyết 4 vấn đề cho người trẻ: (1) Định hướng phát triển sự nghiệp, (2) Năng lực quản trị bản thân, (3) Năng lực tương tác người với người, và (4) Năng lực thực thi chuyên môn

Cung cấp một kho các ý tưởng, các công cụ hỗ trợ mới nhất, thực tiễn nhất để giải quyết các vấn đề gặp phải trong công việc hàng ngày một cách dễ dàng, đơn giản, và nhanh chóng

Đội ngũ quản lý

Người đang sở hữu doanh nghiệp hoặc đang chuẩn bị khởi nghiệp

Giải quyết 3 bài toán quản trị: (1) Set-up doanh nghiệp để đi đúng hướng ngay từ đầu, (2) Tái cấu trúc doanh nghiệp để mở rộng quy mô, và (3) Chuyển đổi số toàn bộ doanh nghiệp

Giải quyết 3 bài toán về marketing: (1) Thiết kế nhận diện và bảo hộ thương hiệu, (2) Xây dựng kênh phân phối và bán hàng, và (3) Triển khai chiến dịch truyền thông thương hiệu

Giúp đội ngũ quản lý doanh nghiệp nâng cấp kỹ năng quản trị và hệ thống được toàn bộ các vấn đề gặp phải trong kinh doanh, từ cấp công ty tổng tới các cấp chuyên môn sâu hơn

Chủ doanh nghiệp

Người đang sở hữu doanh nghiệp hoặc đang chuẩn bị khởi nghiệp

Giải quyết 3 bài toán quản trị: (1) Set-up doanh nghiệp để đi đúng hướng ngay từ đầu, (2) Tái cấu trúc doanh nghiệp để mở rộng quy mô, và (3) Chuyển đổi số toàn bộ doanh nghiệp

Giải quyết 3 bài toán về marketing: (1) Thiết kế nhận diện và bảo hộ thương hiệu, (2) Xây dựng kênh phân phối và bán hàng, và (3) Triển khai chiến dịch truyền thông thương hiệu

Giúp chủ sở hữu doanh nghiệp và người chuẩn bị khởi nghiệp hệ thống được toàn bộ các vấn đề gặp phải khi kinh doanh, có được một nền tảng tư duy và kỹ năng quản trị vững chắc