Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
BUSINESS COOPERATION
HỢP TÁC KINH DOANH

BUSINESS COOPERATION

CHIA SẺ DOANH THU

SME và Startup tập trung vào lõi sản phẩm và sản xuất, Bess & Company chịu trách nhiệm xây thương hiệu, marketing, bán hàng và nhận chia sẻ doanh thu.

PROBLEM

SẢN PHẨM DỊCH VỤ RẤT TỐT

NHƯNG KHÔNG BÁN ĐƯỢC HÀNG

Doanh thu thấp, sản phẩm không được thị trường đón nhận

Doanh nghiệp chưa có lộ trình phát triển dài hạn và chưa xác định được chân dung khách hàng mục tiêu.

Khách hàng vẫn chưa thể mua được sản phẩm dịch vụ dễ dàng

Quy mô hệ thống phân phối của doanh nghiệp quá nhỏ do thiếu lựa chọn về kênh và thiếu nhân sự.

Khách hàng vẫn chưa biết hoặc chưa hiểu sản phẩm dịch vụ

Doanh nghiệp chưa biết cách làm marketing hoặc có quá ít vốn đề làm được marketing hiệu quả.

HOW WE COOPERATE

HẠNG MỤC TRIỂN KHAI

Chúng tôi tổ chức một bộ máy quản trị và thực thi, thay doanh nghiệp quản trị các mắt xích ngoài sản phẩm và sản xuất, và đổi lại bằng chia sẻ phần trăm doanh thu hàng tháng.

Hạng mục Bess phụ trách

Hạng mục doanh nghiệp phụ trách

SOLUTION

LỘ TRÌNH 2 GIAI ĐOẠN

HỢP TÁC KINH DOANH

Bess & Company tổ chức một bộ máy quản trị và thực thi, thay doanh nghiệp quản trị các mắt xích bên ngoài sản phẩm và sản xuất, và đổi lại bằng chia sẻ phần trăm doanh thu hàng tháng.

GIAI ĐOẠN 1: SET-UP NỀN TẢNG

1.1. Nghiên cứu nền kinh tế

Trước hết, chúng tôi nghiên cứu toàn bộ các ngành và mô hình kinh doanh một cách hệ thống để đảm bảo các quyết định chiến lược của doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tích cực bởi vĩ mô.

Đi sâu vào từng mô hình kinh doanh, chúng tôi sẽ chỉ ra tất cả các phân khúc thị trường theo khu vực địa lý và mức chi trả, để có được một bức tranh tổng về tất cả các cơ hội kinh doanh.

Khi đã có dữ liệu về từng mô hình kinh doanh, chúng tôi sẽ đánh giá tiềm năng của chúng về các tiêu chí: tiềm năng khách hàng, sức mạnh đối thủ, đối tác hỗ trợ, và năng lực doanh nghiệp.
 
2.1. Chiến lược cấp công ty

Chúng tôi đề xuất tầm nhìn về ngành và thị trường mà công ty sẽ có lợi thế nhất, đồng thời, xây dựng lộ trình từng bước mở rộng các công ty con, các đơn vị kinh doanh trực thuộc công ty.

Chúng tôi đưa ra phương án định vị phù hợp nhất cho từng đơn vị kinh doanh của công ty, đảm bảo rằng họ có thể phục vụ được khách hàng tốt hơn đối thủ và được hỗ trợ bởi các đối tác.

Để cụ thể hoá các chiến lược cấp cao, chúng tôi tiếp tục đi chi tiết chiến lược ở các chuyên môn: thương hiệu, sản phẩm, sản xuất, phân phối bán hàng, truyền thông, nhân sự và tài chính.

3.1. Thiết kế sơ đồ tổ chức công ty

Chúng tôi nghiên cứu chi tiết mô hình kinh doanh để phân tách rõ từng vị trí công việc, từ đó, thiết kế một sơ đồ bộ máy tổ chức tối ưu cho toàn bộ công ty, đảm bảo không chồng chéo.

Ở từng vị trí công việc trong sơ đồ tổ chức, chúng tôi chỉ ra rõ nhiệm vụ, đầu ra, đầu vào, tiêu chí đánh giá, và bộ khung năng lực chuẩn mà người đảm nhận vị trí này cần phải đáp ứng được.

Chúng tôi thiết kế quy trình làm việc cho toàn công ty một cách hệ thống, từ thực thi cho tới quản lý, từ quy trình riêng của từng vị trí công việc cho tới quy trình liên vị trí, liên phòng ban.

GIAI ĐOẠN 2: PHỐI HỢP VẬN HÀNH

1.1. Kiện toàn bộ máy

Dựa trên bộ máy tổ chức đã được thiết kế và thống nhất, chủ doanh nghiệp và Bess & Company sẽ tuyển dụng bổ sung và kiện toàn nhân sự ở tất cả các vị trí, từ quản lý cho tới thực thi.

Chiến lược đã chỉ ra tầm nhìn (mục tiêu cuối cùng), và ở đây, chúng chúng tôi sẽ đặt ra các mục tiêu rất cụ thể và ngắn hạn cho từng giai đoạn và cho từng vị trí chuyên môn trong công ty.

Chúng tôi sẽ lập danh sách các công việc cần làm ra, phân bổ người làm, xác định nguồn lực sẽ cung cấp, rồi xác định thời gian cần hoàn thành và các phương án dự phòng khi thất bại.

2.1. Truyền thông quảng bá

Theo kế hoạch đã thống nhất, chúng tôi sẽ triển khai các chiến dịch truyền thông, tiếp cận các đối tượng mục tiêu để quảng bá thương hiệu và thu về các data khách hàng tiềm năng.

Dưới sự hỗ trợ của hoạt động truyền thông, chúng tôi tiến hành xây dựng hệ thống phân phối đa kênh cho doanh nghiệp và triển khai các hoạt động xúc tiến bán hàng để mang về doanh số.

Chúng tôi liên tục đo lường các kết quả marketing và kinh doanh real-time, đánh giá và điều chỉnh liên tục 2 ngày một lần, để đảm bảo mục tiêu doanh số đã thống nhất sẽ đạt được.

3.1. Báo cáo kết quả triển khai

Cuối mỗi tháng, chúng tôi lập báo kết quả triển khai chi tiết cho doanh nghiệp, chỉ rõ tất cả các vấn đề tồn đọng, nguyên nhân và định hướng điều chỉnh cụ thể cho tháng tiếp theo.

Cuối mỗi tháng, Bess & Company sẽ nhận chia sẻ phần trăm doanh thu thực tế theo hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp và hoàn trả các khoản ngân sách được cấp không sử dụng hết.

Khi hết thời hạn hợp đồng mà hai bên không còn nhu cầu hợp tác, Bess & Company sẽ chuyển giao lại cho doanh nghiệp các dữ liệu, biểu mẫu, và tài liệu để duy trì kinh doanh ổn định.

BENEFIT

TĂNG TRƯỞNG DOANH THU

MÀ KHÔNG PHẢI TRẢ PHÍ THUÊ NHÂN SỰ

Tìm chính xác đối tượng khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp

Sở hữu hệ thống phân phối và bán hàng đa kênh bao phủ thị trường

Liên tục quảng bá thương hiệu tới đúng đối tượng mục tiêu

HOW YOU PAY IT

DOANH NGHIỆP KHÔNG PHẢI TRẢ TRƯỚC

CHỈ CHIA SẺ % DOANH THU THỰC TẾ

SME và Startup không phải đầu tư ngân sách cho việc tuyển dụng, chọn lọc đội ngũ quản trí và quản lý cấp cao, không phải đầu tư ngân sách cho việc đào tạo, phát triển năng lực, và không phải đầu tư ngân sách cho các hoạt động hỗ trợ, gắn kết, hay văn phòng, không phải đầu tư ngân sách cho việc quản lý hiệu suất, thuyên chuyển, sa thải, và đặc biệt, không phải đầu tư rất nhiêu ngân sách cho việc tuyển dụng lại, đào tạo lại. Thay vào đó, cuối mỗi tháng, Bess & Company chỉ nhận khoản chia sẻ phần trăm theo đúng doanh thu thực tế mà chúng tôi đã mang về cho doanh nghiệp.

MEET US

Để được nghiên cứu doanh nghiệp và xác định vấn đề (Business Auditing®) hoàn toàn miễn phí

HOW WE DO IT

XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC VẤN ĐỀ

TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI

Nguyên tắc của chúng tôi là: Không thực thi các công việc không thực sự giải quyết được vấn đề của doanh nghiệp. Khi nhận được bất kỳ mong muốn nào của SME và Startup, chúng tôi cũng sẽ đều tiến hành bước nghiên cứu doanh nghiệp (được gọi là Business Auditing®, bước đầu tiên trong mô hình quản trị gốc S.O.M® của Bess & Company), nhằm xác định hệ thống các vấn đề ưu tiên nhất mà doanh nghiệp cần phải giải quyết. Dựa trên cơ sở đó, Bess & Company sẽ đưa ra một đề xuất khách quan về những việc mà SME và Startup cần phải làm để đạt được mục tiêu kinh doanh của mình, kèm theo các lựa chọn hình thức hợp tác chiến lược cụ thể.