Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Working at BESS & COMPANY
GIA NHẬP BESS & COMPANY

Bess & Company là công ty dẫn đầu về hỗ trợ quản trị cho các doanh nghiệp mới bắt đầu trên toàn cầu, bao gồm các SMEs và Startups giai đoạn khởi nghiệp. Chúng tôi luôn chào đón bạn gia nhập Bess & Company bất kỳ lúc nào, dù bạn đã là một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó hay còn đang chỉ mới bắt đầu hành trình phát triển sự nghiệp của mình.

BUSINESS ANALYST (BA) - PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH DOANH

Vị trí: Chuyên viên / Thực tập
Làm việc tại: Hà Nội
Hình thức: Full-time & Part-time
Yêu cầu: Không yêu cầu kinh nghiệm

BUSINESS CONSULTING (BC) - TƯ VẤN ĐẦU TƯ KINH DOANH

Vị trí: Chuyên viên / Thực tập
Làm việc tại: Hà Nội
Hình thức: Full-time & Part-time
Yêu cầu: Không yêu cầu kinh nghiệm

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HR) - QUẢN LÝ NHÂN LỰC

Vị trí: Chuyên viên / Thực tập
Làm việc tại: Hà Nội
Hình thức: Full-time & Part-time
Yêu cầu: Không yêu cầu kinh nghiệm

COPYWRITER

Vị trí: Chuyên viên / Thực tập
Làm việc tại: Hà Nội
Hình thức: Full-time & Part-time
Yêu cầu: Không yêu cầu kinh nghiệm

DESIGNER

Vị trí: Chuyên viên / Thực tập
Làm việc tại: Hà Nội
Hình thức: Full-time & Part-time
Yêu cầu: Không yêu cầu kinh nghiệm

DIGITAL MARKETING

Vị trí: Chuyên viên / Thực tập
Làm việc tại: Hà Nội
Hình thức: Full-time & Part-time
Yêu cầu: Không yêu cầu kinh nghiệm